Genel Anksiyete Bozukluğu nedir?

Genel Anksiyete Bozukluğu nedir?

Yaygın anksiyete bozukluğu olarak da bilinir. Anksiyete kaygı, endişe, evham anlamına gelir. Yaygın anksiyete ise adından da anlaşılacağı üzere endişenin kişinin tüm yaşam alanlarına yayılmasıdır. Yani kişi genel olarak yaşadıklarıyla orantısız şekilde kaygılıdır. Belirsizliğe tahammül edemez. Zihni sürekli gelecekteki belirsizliklerle meşguldür ve olumsuz beklentileri vardır. Hep kötü bir şey olacağı hissine kapılır. Genellikle fizyolojik olarak aşırı uyarılmış haldedir. Diğer bir değişle genellikle kasları gergindir, kendini huzursuz ve rahatsız hisseder, hiçbir günlük aktivitesini rahat ve sindirerek yapamaz. Kolay uyuyamaz. Genel anksiyete bozukluğunda bilişsel-davranışçı terapinin etkinliği kanıtlanmıştır. Kişi tedavinin başlangıcında varolan kaygı belirtileriyle nasıl başedeceğini öğrenirken, sonrasında kaygıyı ortaya çıkaran düşüncelerini yönetmeyi ve değiştirmeyi, uzun vadede de gerçekçi düşünmeyi öğrenerek kaygı ve korkulardan tamamen uzak kalabilmeyi başarır.