“AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİMİ”

Eğitim Başlama Tarihi: 23 Ekim 2021 - 23 Ocak 2022 tarihi için kayıtlarımız başlamıştır.

32. Yılımıza Özel 3 Sertifika Kampanyası Fırsatını Kaçırmayın!

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar:

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI SERTİFİKASI

PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

Verilecek Sertifika: Üniversite Onaylı Sertifika Verilecektir.

SINIRLI SAYIDA KONTENJANIMIZ MEVCUTTUR!

32 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı

Eğitimi Online Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz.
İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47   numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.

Aile danışmanı mesleğinin nitelikli mesleki donanıma sahip bir şekilde yürütülmesi ve kalitenin artırılması için;  
Aile Danışmanı adaylarının sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlamak, 
Aile Danışmanı adaylarının, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
Eğitim programı içeriğimiz 4- 5-6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Aile Danışmanlığı Ulusal Mesleki Yeterlilik standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bundan sonraki süreçlerde Aile Danışmanı olarak mesleki görevlendirme Valilik atamalarında Aile Sosyal hizmetler İl Müdürlüklerince sınav komisyonları oluşturulacak ve başvuru evraklarının yanı sıra, görüşme sayısı, vaka sunum örneği ve vaka raporu gibi verileri içeren port folyo dosyası talep edilecektir, hazırlanan bu dosya ile, sınav komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınması gibi süreçler olacaktır. Eğitim içeriklerimiz bu tür değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Aile Danışmanlığı eğitimlerinde yukarıda açıklaması verilen yaklaşımların eğitim programlarında yer verilmesinin önemine eğitime katılacakların dikkat etmesi yüksek seviyede önem arz etmektedir. 
Aile Danışmanı sertifika eğitiminde alacağınız eğitim ile Aile Danışmanlığı süreçlerinde vakayı değerlendirme, vakayı kavramlaştırma, vakayı raporlama ve vakaya müdahale süreçlerinde gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmayı hedeflemekteyiz. 
Eğitim süreçlerinde ve sonrasında da Aile Danışmanı olarak vaka görmeye başladığınızda talep edilmesi halinde süpervize etmeye devam edilecektir (Süpervizyon; vakaların daha yetkin bir süpervizyon hocası ile birlikte yürütülmesidir.)

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programına Kimler Başvurabilir?
Özel Aile Danışma Merkezi açmak ve merkezde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı" ve "meslek elemanı" olmak isteyen, aşağıdaki ön koşulları taşıyan kişiler başvurabilir.
AİLE DANIŞMANI:
· Psikoloji
 · Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
 · Sosyal hizmet
 · Sosyoloji
 · Tıp
 · Çocuk gelişimi
 . Hemşireler

MESLEK ELEMANI:
· Okulöncesi öğretmenliği
· Aile ve tüketici bilimleri

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ:
1. MODÜL: Aile Danışmanlığı Temel Kavramlar
Aile Yaşam Döngüsü
Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
Aile formları(en yaygın sınıflama)
Aile formları
İşlevlere göre sınıflama
Açık Aileler
Ailenin Tanımı
Bağımsızlık
Yakınlık
Nişanlılık
Evlilik
Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
Erken çocukluk- çocuk yetiştirme
Okul Öncesi
Ergenlik
Çocukların Evden Ayrılması
Boş Yuva
Emeklilik

2.MODÜL: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 1
Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması
Kuramsal Görüş
Danışma Süreci Ve Teknikler
Yaklaşımın Güçlü Ve Sınırlı Yanları
Carl Whitaker
Danışma Süreci ve Teknikler
Yapı ve Girişim için Mücadele
Ortak Danışma
Danışmaya Katılma
Fonksiyonel Aile Danışmanlığı
Danışma Süreci Ve Teknikler
Güçlü Ve Sınırlı Yanları
MurrayBowen Aile Sistem Kuramı
Kuramın temel öğeleri
Çekirdek Ailenin Duygusal Sistemi
Aile Yansıtma Süreci
Toplumsal Gerileme
Danışma Süreci ve Teknikler
Tekniklerin Genel Özellikleri
Psikoanalitik Aile Danışması
Kuramsal Görüş
Danışma Süreci ve Teknikler
Transferans
Rüya ve gündüz rüyalarının analizi
Kuramın güçlü ve sınırlı yanları
Terapötik Süreçte Danışman
Etkili Bir Danışma İçin Gereken Beceriler
Aile Danışması Teknikleri Ve Müdahale Biçimleri
Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

3.MODÜL: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 2
Yaşantısal İnsancıl Aile Danışması
Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
Stratejik Aile Danışmanlığı
Kuramsal Görüş
Yaklaşımın Güçlü Yanları
Yaklaşımın Sınırlı Yanları
Yapısal Aile Danışmanlığı
Yapısal Aile Terapisi
Çocuk Merkezli Aile Danışması
Çocukla Danışmada Etkili Olan Lider
Danışma Süreci
Danışma Süreci Basamakları
Ebeveynle Çalışma
Grup Danışması
Oyun Terapisi
Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
Çözüm Odaklı Aile Danışması
Danışma Süreci ve Teknikler
Yaklaşımın Güçlü ve Sınırlı Yanları
Öyküsel Aile Danışması
Online Danışma
Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
Spesifik Konular
İletişim
Aile İçi İletişim
Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

4.MODÜL: Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı
Danışmanlık Temel Kavramlar;
Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri;
Bireyi Tanıma Teknikleri;
Bireysel Danışma Ve Aile danışmasının Karşılaştırılması;
Aile Danışmanın Rol Ve Görevleri;
Aile Danışmasının Temel Aşamaları;
Aile Danışmanının Nitelikleri;
Aile Danışmanlığı Beceri Ve Teknikleri;
Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık;
Danışmada Etik İlkeler.

5.MODÜL: Aile Ve Evlilik Süreçleri
Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
Evliliğe hazırlık süreci;
Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
Anne baba olmak;
Boşanma süreci;
Boşanma sürecinde çocuklar.

6.MODÜL: Aile Yaşam Becerileri
Aile içi iletişim;
Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
Aile üzerinde medyanın etkisi.

7.MODÜL: PSİKOLOJİK TRAVMA ve KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI
Modül 1:
Travma Temel Bilgiler
Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
Travmatik Birey ve Aile
Kriz Süreci Yönetimi
Basic Ph+
İyileştirici Hikayeler
İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

Modül 2:
Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
De brifing Aşamaları ve örnekleri
De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
De brifing Grup Görüşme Uygulaması
Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması

Modül 3:
İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar
Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı
Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri
Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)
Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

Modül 4:
Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser,  vb.)
Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
Danışmanın Yas Süreci
Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

8. MODÜL: Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
Kanıta Dayalı Tıp (KDT)
KDT’de Beş Basamak Yaklaşımı
Testler sınıflandırma ve Özellikler
Testlerin Tarihsel Gelişimi
Testlerin sınıflandırılması
Kullanılan Malzemeye Göre Testler
Uygulama Biçimine Göre Testler
Grup Testleri
Kültürel Yapıya Göre Testler
Kültüre Bağlı Olmayan Testler
Türkiye’de Kullanılan Zeka Testleri
Grup Zeka Testleri
Kişilik Test ve Envanteri
Projektif Testler
Testlerin Taşıması Gereken Nitelikler
Güvenirlik
Testin Güvenirliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
Kullanışlılık
Testler 1
Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler
Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar
Yetenek Testleri
Genel Yetenek Testleri/ Zeka Tarama
Özel Yetenek Testleri
Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar
Başarı Testleri
Standart Başarı Testleri
Öğretmen Yapısı Başarı Testleri
İlgi Envanterleri
Ülkemizde sık Kullanılan İlgi Envanterleri
İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Testler 2
Kişilik Testleri ve Envanterleri
Projektif Kişilik Testleri
Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Projektif Testler Örnekler
Projektif Testler
Objektif kişilik Envanterleri
Sıklıkla Kullanılan Kişilik Test ve Envanterleri örnekleri
Tutum Envanterleri
Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri
Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) Uygulama

9.MODÜL: Aile ve Ruh Sağlığı
Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
Aile içi istismar ve ihmal;
Aile içi şiddet
Ailede madde bağımlılığı olan birey;
Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

10. MODÜL: Aile Danışmanlığında Tedavi Planı Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Müdahale Planı Nasıl Hazırlanır?
Evlilik Ve Çift Terapisinde Aldatma Problemi Ve Müdahaleler.
Evlilik Ve Çift Terapisinde Öfke Problemleri Ve Müdahaleler,
Evlilik Ve Çift Terapisinde İletişim Problemleri Ve Müdahaleler
Evlilik Ve Çift Terapisinde Üst Aile Problemleri Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Ergen Ebeveyn Çatışmaları Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Çocuklarda Yalan Söyleme Problemleri Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Evlat Problemleri Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Aile İçi- Dışı Aktivitelerde Dengesizliklerde Yaşanan Problemler Ve Müdahaleler

11. MODÜL: Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeler Ve Müdahaleler
1.Modül: Çocuk Cinsel İstismarı
1.Pedofili
2.Ensest
3.Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri
4.Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri
2. Modül: Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeleri
1. Psikolojik Değerlendirmeleri.
2. Diğer Değerlendirmeler
3. Modül: Tedavi Edici Müdahaleler
Psikolojik Tedaviler
Grup Psikoterapisi
Bilişsel – Davranışsal Tedavi
Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı
Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı
Ensest Mağduru Müdahale Planı
4.Modül: Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Ve Koruma Tedbirleri
Önleme Programları
Çocuklara Yönelik Programlar
b) Ebeveynlere Yönelik Programlar
c) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar
 12.Modül: Aile Arabuluculuğu Modülü
1)Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.
2)Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.
3) Arabuluculuk  Nedir Ne Değildir ?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları
4) Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.
5) Arabuluculuk Uygulamaları: Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması
6) Süper-Vizyon Uygulamaları: Dersler örnek vaka sunumu, katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.
13.MODÜL: Aile ve Hukuk
Çocuk Hukuku
Aile Hukuku
14.MODÜL:
Uygulama ve Süper vizyon; Dersler örnek vaka sunumu, vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.


Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak? Eğitime kesin kayıt yaptıran katılımcılara uzaktan eğitime giriş için şifresi gönderilecektir. Siteye şifre ile girip dersleri izleyeceklerdir. Ders videoları hafta sonu ve hafta içi istenilen zamanlarda izlenebilmektedir.

 Süper vizyon Eğitimi vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.
Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Aşağıdaki Linki Tıklayınız:
https://yetkinaile.net/Egitimlerimiz/2/AILE-DANISMANLIGI-SERTIFIKA-PROGRAMI;