“AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİMİ” & “AİLE ARABULUCULUĞU SERTİFİKA EĞİTİMİ’’ “PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Üç Sertifika Kampanyası

EĞİTİM TARİHİ: 23 KASIM 2022 - 23 ŞUBAT 2023

Verilecek Sertifika :“Aile Danışmanlığı Sertifikası” “Aile Arabuluculuğu Sertifikası’’ “Psikolojik Travma ve Krize Müdahale & Yas Danışmanlığı Sertifikası” Üniversite Onaylı Sertifika Verilecektir. Düzenlenen sertifikalar E- Devlet sistemi üzerinden sorgulama ve doğrulama yapılma imkânı sunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar:
1) AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

2) AİLE ARABULUCULUĞU SERTİFİKASI

3) PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

Eğitim Sonunda ÜÇ Sertifika Verilecektir.

34 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı

* Eğitimi Online Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz.

* İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitiminde Hedefimiz;
Aile danışmanı mesleğinin nitelikli mesleki donanıma sahip bir şekilde yürütülmesi ve kalitenin artırılması için;
* Aile Danışmanı adaylarının sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlamak,
* Aile Danışmanı adaylarının, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
* Eğitim programı içeriğimiz 4- 5-6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Aile Danışmanlığı Ulusal Mesleki Yeterlilik standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bundan sonraki süreçlerde Aile Danışmanı olarak mesleki görevlendirme Valilik atamalarında Aile Sosyal hizmetler İl Müdürlüklerince sınav komisyonları oluşturulacak ve başvuru evraklarının yanı sıra, görüşme sayısı, vaka sunum örneği ve vaka raporu gibi verileri içeren port folyo dosyası talep edilecektir, hazırlanan bu dosya ile, sınav komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınması gibi süreçler olacaktır. Eğitim içeriklerimiz bu tür değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Aile Danışmanlığı eğitimlerinde yukarıda açıklaması verilen yaklaşımların eğitim programlarında yer verilmesinin önemine eğitime katılacakların dikkat etmesi yüksek seviyede önem arz etmektedir.
* Aile Danışmanı sertifika eğitiminde alacağınız eğitim ile Aile Danışmanlığı süreçlerinde vakayı değerlendirme, vakayı kavramlaştırma, vakayı raporlama ve vakaya müdahale süreçlerinde gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmayı hedeflemekteyiz.
* Eğitim süreçlerinde ve sonrasında da Aile Danışmanı olarak vaka görmeye başladığınızda talep edilmesi halinde süpervize etmeye devam edilecektir (Süpervizyon; vakaların daha yetkin bir süpervizyon hocası ile birlikte yürütülmesidir.)

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programına Kimler Başvurabilir?
Özel Aile Danışma Merkezi açmak ve merkezde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı" ve "meslek elemanı" olmak isteyen, aşağıdaki ön koşulları taşıyan kişiler başvurabilir.

AİLE DANIŞMANI:
· Psikoloji
· Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
· Sosyal hizmet
· Sosyoloji
· Tıp
· Çocuk gelişimi
. Hemşireler

MESLEK ELEMANI:
· Okulöncesi öğretmenliği
· Aile ve tüketici bilimleri

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ:

1. Modül: Aile Danışmanlığı Temel Kavramlar
. Aile Yaşam Döngüsü
. Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
. Aile formları(en yaygın sınıflama)
. Aile formları
. İşlevlere göre sınıflama
. Açık Aileler
. Ailenin Tanımı
. Bağımsızlık
. Yakınlık
. Nişanlılık
. Evlilik
. Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
. Erken çocukluk- çocuk yetiştirme
. Okul Öncesi
. Ergenlik
. Çocukların Evden Ayrılması
. Boş Yuva
. Emeklilik

2.Modül: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 1
. Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması
. Kuramsal Görüş
. Danışma Süreci Ve Teknikle
. Yaklaşımın Güçlü Ve Sınırlı Yanları
. Carl Whitaker
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Yapı ve Girişim için Mücadele
. Ortak Danışma
. Danışmaya Katılma
. Fonksiyonel Aile Danışmanlığı
. Danışma Süreci Ve Teknikler
. Güçlü Ve Sınırlı Yanları
. MurrayBowen Aile Sistem Kuramı
. Kuramın temel öğeleri
. Çekirdek Ailenin Duygusal Sistemi
. Aile Yansıtma Süreci
. Toplumsal Gerileme
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Tekniklerin Genel Özellikleri
. Psikoanalitik Aile Danışması
. Kuramsal Görüş
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Transferans
. Rüya ve gündüz rüyalarının analizi
. Kuramın güçlü ve sınırlı yanları
. Terapötik Süreçte Danışman
. Etkili Bir Danışma İçin Gereken Beceriler
. Aile Danışması Teknikleri Ve Müdahale Biçimleri
. Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

3.MODÜL: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 2
. Yaşantısal İnsancıl Aile Danışması
. Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
. Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
. Stratejik Aile Danışmanlığı
. Kuramsal Görüş
. Yaklaşımın Güçlü Yanları
. Yaklaşımın Sınırlı Yanları
. Yapısal Aile Danışmanlığı
. Yapısal Aile Terapisi
. Çocuk Merkezli Aile Danışması
. Çocukla Danışmada Etkili Olan Lider
. Danışma Süreci
. Danışma Süreci Basamakları
. Ebeveynle Çalışma
. Grup Danışması
. Oyun Terapisi
. Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
. Çözüm Odaklı Aile Danışması
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Yaklaşımın Güçlü ve Sınırlı Yanları
. Öyküsel Aile Danışması
. Online Danışma
. Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
. Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
. Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
. Spesifik Konular
. İletişim
. Aile İçi İletişim
. Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

4.Modül: Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı
. Danışmanlık Temel Kavramlar;
. Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri;
. Bireyi Tanıma Teknikleri;
. Bireysel Danışma Ve Aile danışmasının Karşılaştırılması;
. Aile Danışmanın Rol Ve Görevleri;
. Aile Danışmasının Temel Aşamaları;
. Aile DanışmanınınNitelikleri;
. Aile Danışmanlığı Beceri Ve Teknikleri;
. Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
. Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık;
. Danışmada Etik İlkeler.

5.Modül: Aile Ve Evlilik Süreçleri
. Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
. Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
. Evliliğe hazırlık süreci;
. Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
. Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
. Anne baba olmak;
. Boşanma süreci;
. Boşanma sürecinde çocuklar.

6.Modül: Aile Yaşam Becerileri
. Aile içi iletişim;
. Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
. Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
. Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
. Aile üzerinde medyanın etkisi.

7.Modül: PSİKOLOJİK TRAVMA ve KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI
MODÜL 1:
. Travma Temel Bilgiler
. Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
. Travmatik Birey ve Aile
. Kriz Süreci Yönetimi
. Basic Ph+
. İyileştirici Hikâyeler
. İyileştirici Hikâyeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
. Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

2. MODÜL:
. Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
. Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
. Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
. De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
. De brifing Aşamaları ve örnekleri
. De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
. De brifing Grup Görüşme Uygulaması
. Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması

MODÜL 3:
. İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar
. Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı
. Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri
. Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)
. Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

MODÜL 4:
. Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, vb.)
. Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
. Danışmanın Yas Süreci
. Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
. Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

8. Modül: Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
. Kanıta Dayalı Tıp (KDT)
. KDT’de Beş Basamak Yaklaşımı
. Testler sınıflandırma ve Özellikler
. Testlerin Tarihsel Gelişimi
. Testlerin sınıflandırılması
. Kullanılan Malzemeye Göre Testler
. Uygulama Biçimine Göre Testler
. Grup Testleri
. Kültürel Yapıya Göre Testler
. Kültüre Bağlı Olmayan Testler
. Türkiye’de Kullanılan Zekâ Testleri
. Grup Zekâ Testleri
. Kişilik Test ve Envanteri
. Projektif Testler
. Testlerin Taşıması Gereken Nitelikler
. Güvenirlik
. Testin Güvenirliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
. Kullanışlılık
. Testler 1
. Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
. Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler
. Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar
. Yetenek Testleri
. Genel Yetenek Testleri/ Zekâ Tarama
. Özel Yetenek Testleri
. Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar
. Başarı Testleri
. Standart Başarı Testleri
. Öğretmen Yapısı Başarı Testleri
. İlgi Envanterleri
. Ülkemizde sık Kullanılan İlgi Envanterleri
. İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
. Testler 2
. Kişilik Testleri ve Envanterleri
. Projektif Kişilik Testleri
. Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Projektif Testler Örnekler
. Projektif Testler
. Objektif kişilik Envanterleri
. Sıklıkla Kullanılan Kişilik Test ve Envanterleri örnekleri
. Tutum Envanterleri
. Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri
. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) Uygulama

9.Modül: Aile ve Ruh Sağlığı
. Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
. Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
. Aile içi istismar ve ihmal;
. Aile içi şiddet
. Ailede madde bağımlılığı olan birey;
. Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
. Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
. Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
. Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

10. Modül: Aile Danışmanlığında Tedavi Planı Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Müdahale Planı Nasıl Hazırlanır ?
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Aldatma Problemi Ve Müdahaleler.
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Öfke Problemleri Ve Müdahaleler,
. Evlilik Ve Çift Terapisinde İletişim Problemleri Ve Müdahaleler
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Üst Aile Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Ergen Ebeveyn Çatışmaları Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Çocuklarda Yalan Söyleme Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Evlat Problemleri Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Aile İçi- Dışı Aktivitelerde Dengesizliklerde Yaşanan Problemler Ve Müdahaleler

11. Modül: Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeler Ve Müdahaleler
1.Modül: Çocuk Cinsel İstismarı
. 1.Pedofili
. 2.Ensest
. 3.Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri
. 4.Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri

2. MODÜL: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARININ PSİKOLOJİK DEĞRLENDİRMELERİ
. Psikolojik Değerlendirmeleri.
. 2. Diğer Değerlendirmeler

3. MODÜL: TEDAVİ EDİCİ MÜDAHALELER
. Psikolojik Tedaviler
. Grup Psikoterapisi
. Bilişsel – Davranışsal Tedavi
. Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı
. Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı
. Ensest Mağduru Müdahale Planı

4.Modül: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ
. Önleme Programları
. Çocuklara Yönelik Programlar
. b) Ebeveynlere Yönelik Programlar
. c) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar

12.Modül: Aile Arabuluculuğu Modülü
. Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.
. 2)Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.
. 3) Arabuluculuk Nedir Ne Değildir ?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları
. 4) Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.
. 5) Arabuluculuk Uygulamaları: Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması
. 6) Süper-Vizyon Uygulamaları: Dersler örnek vaka sunumu, katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

13.Modül: Aile ve Hukuk
. Çocuk Hukuku
. Aile Hukuku

14.Modül:
. Uygulama ve Süper vizyon; Dersler örnek vaka sunumu, vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak? Eğitime kesin kayıt yaptıran katılımcılara uzaktan eğitime giriş için şifresi gönderilecektir. Siteye şifre ile girip dersleri izleyeceklerdir. Ders videoları hafta sonu ve hafta içi istenilen zamanlarda izlenebilmektedir.

Eğitim Kaynakları
Dijital ders materyalleri, sunum notları, uygulama yönergeleri, kılavuzlar, ölçeler, etkinlikler ve pratik uygulama araçları  kullanılarak yürütülecektir.

Sınav Formatı
Eğitim sonunda sınav uygulanacaktır, sınav çoktan seçmelidir (test formatında).
* Süper vizyon Eğitimi vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi ve erken kayıt başvurusu için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:
https://www.yetkinaile.net/Egitimlerimiz