Eğitim Programının Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların, cinsel sorun ile başvuran bireylere, uygun tanısal değerlendirmeyi, cinsel sorunun klinik önemini ve cinsel soruna yönelik bilgilendirme oturumlarını, cinsel sorunlara müdahaleyi, sorunun tedavisi konusunda yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapabilmeleri, bireylere yönelik cinsel eğitim programları düzenleme ve yürütmelerini (Bibliyo Terapi), cinsel soruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim Programının İçeriği

* Cinsellik
* Yakın İlişkiler
* Güzel Sevişme
* Cinsel Anatomi ve Fizyoloji
* Psikoseksüel Gelişim
* Yanlış Cinsel İnanışlar
* Cinsel Kimlik ve Cinsel Roller
* Cinsel Gelişimin Temel Taşları
* Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Farklılıkları
* Cinsel Davranışlar
* Cinsel Sorunda Danışmanlık kavramı
* Danışmanlıkta Etik Kodlar/Etik Sorunlar
* Cinsel Sorunda Konuşma Becerisi
* Cinsel Soruna Yaklaşım/Öykü
* Cinsel Terapide Kullanılan Ölçekler
* Cinsel Terapide Verilen Egzersizler
* Cinsel Fizyoloji Bilgilendirme
* Yaşam Dönemleri ve Cinsellik
* Sağlık Sorunları ve Cinsellik
* Kültürün Cinselliğe Etkisi
* Cinsel Sorun İle Başvuranlarda Tanı-Ayırıcı Tanı
* Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
* Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
* Parafililer
* Cinsel Travmalar
* Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
* Güvenli Cinsellik
* Yanlış Cinsel İnanışlar İle Çalışma
* Erkek Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
* Kadın Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
* Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlik Farklılıklarında Danışmanlık
* Her İki Partnerde Cinsel Sorun
* Çocuklarda Cinsel Kimliğin Gelişim Evrelerinde Ebeveynlere Danışmanlık
* Ergenlerde Cinsel Bilgilendirme
* Okullarda cinsel danışmanlık
* Özel Gruplarda Cinsel Danışmanlık
* Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarın Psikolojik Değerlendirmeleri
* Çocukların Ve Gençlerin Cinsel İstismarı, Tedavi Ve Müdahale Teknikleri
* Vaka Sunumları & Uygulamaları

EĞİTİM SÜRESİ:
Modüllerin toplamı. 100 saat kuramsal 20 saat uygulama / Süper vizyon

Eğitime Kimler Katılabilir: Üniversitenin Tıp, psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik, Hemşire, Ebelik, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezunlar (İlgili Bölümlerin Son Sınıf Öğrencileri) ile Aile Danışmanlığı Sertifikası olanlar katılabilirler.

Kayıt İçin İstenilen Evraklar:
Lisans Diploması,
Nüfus Cüzdanın Önlü arkalı fotokopisi
Kayıt Formu

Program Sonunda Kazanımlar:
Katılımcıların, Cinsel soruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir..

Verilecek Sertifika: Eğitim bitiminde sınav yapılacaktır başarılı olan katılımcılar ,

Üniversite Sertifikalı “Cinsel Terapi Sertifikası “ almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz. İletişim Bilgilerimiz; 0 533 161 33 47
Eğitim  Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.