Eğitimin Tanımı

* Sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracı olan resim, bize bireyin iç dünyası ve ruhsal süreci hakkında bilgiler verir.
* Bu eğitimde psikoseksüel kurama ilişkin verilerle , psikanalitik temele dayalı çok geniş yorumlara olanak sağlayan çerçevede psikolojik tanıda resimle değerlendirme anlatılacaktır
* Çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için en etkili yöntemlerden biri de resim yorumlamadır.
* Bu eğitimin amacı, resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.
* Bu eğitimle çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için etkili yöntemler öğrenmiş olacaksınız.

Eğitimin İçeriği:

* Psikoseksüel Kuram
* Resimdeki öğelerin çiziliş sırası, cinsiyeti, sayfa içindeki yeri, çizgilerinin niteliği, resimdeki anlamlı eksikler, anlamlı uğraşlar, giyim ayrıntıları, vücut ayrıntıları, eklenen figürler, resmin kompozisyonu ve organizasyonu yorumu
* Sanatla terapi teknikleriyle resmin kullanımı,(Uygulama yaptırılacaktır)

Eğimin Kazanımları : Çocuklarla çalışacak profesyonellerin çocuklara ulaşabilmek için etkin bir müdahale yapabilmelerini destekleyen teknik öğreneceklerdir. Ayrıca mesleğin yeterliliklerini sağlayan bireyler aşağıda yer alan iş kollarında cv lerinde önemli bir sertifika olacaktır.;

* Özel eğitim merkezleri
* Anaokulları ve kreşler
* Özel danışmanlık merkezleri
* Psikolojik Danışma merkezleri
* Hastaneler vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitime Kimler Katılabilir : 

* Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları,
* Psikologlar,
* Psikolojik Danışmanlar,
* Rehber Öğretmenler,
* Sosyal Hizmet Uzmanları
* Çocuk Gelişim Uzmanları,
* Okulöncesi / Anaokulu Öğretmenleri,
* Özel Eğitim Uzmanları,
* Aile Danışmanları,
* Sınıf Öğretmenleri
* Sosyologlar
ve ilgili bölümlerin Lisans & Lisansüstü üniversite öğrencileri ile çocuklarla bireysel terapi ve danışmanlık yapan uzmanlar bu eğitime katılabilirler. 

Eğitim Süresi: 10 Saattir.