PROGRAMIN ADI: Evlilik Öncesi Eğitim Programı.
PROGRAM DÜZEYİ: İlgilenen herkese açıktır
PROGRAMIN SÜRESİ: 20 SAAT.

1.MODÜL: EVLİLİKTE İLETİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ
ÜNİTE VE KONULAR

1.AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE .
2.EVLİLİĞİN İLK YILLARI.
3.SAĞLIKLI ÇİFT İLİŞKİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ.
4.EVLİLİĞİN ÇATIŞMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM YOLLARI.
4.1.EVLİLİK ÇATIŞMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER.
4.2.EŞİ, İNCİTEBİLECEK İLETİŞİM HATALARI.
4.3.EVLİLİK ÇATIŞMALARINI AZALTAN FAKTÖRLER.
4.4.ÇATIŞMAYI ÇÖZÜMLEMENİN YOLLARI.
4.5.İLİŞKİ SORUNLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER.
5.KADIN, ERKEK VE CİNSELLİK.
6.AKRABALARIN EVLİLİK İLİŞKİSİNE ETKİSİ.
6.1.AKRABALARIN EVLİLİK İLİŞKİSİNE ETKİSİ.
6.2.KÖKEN AİLEDEN ÖZERKLEŞME.
7.SAĞLIKLI-FONKSİYONEL AİLENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ.
8.AİLE İÇİ İLETİŞİMİN TEMEL UNSURLARI.
8.1.AİLEDE ETKİLİ İLETİŞİM.
8.2.AİLEDE ÇATIŞMA YARATAN FAKTÖRLER.

2.MODÜL: AİLE HUKUK REHBERİ
ÜNİTE VE KONULAR

1.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ.
2.KONUT DOKULMAZLIĞI.
3.HUKUKEN EVLİLİK VE AİLE.
3.1.EVLENME YASAĞI OLANLAR.
3.2.EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI.
3.3.MEDENİ DURUMUN DEĞİŞMESİ SONUCU KADININ VE ÇOCUĞUN SOYADI.
3.4.EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
4. AİLE İÇİ ŞİDDET.
4.1.EŞE KARŞI ŞİDDET.
4.2.ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET.
4.3.NEREYE ŞİKAYET EDİLMELİ ?

3.MODÜL: EVLİLİK VE SAĞLIK
ÜNİTE VE KONULAR

1.AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDEN OLDUĞUNU AKUT VE KRONİK SAĞLIK SORUNLARI
2.ÜREME VE CİNSEL İLİŞKİ:
2.1.SAĞLIKLI CİNSEL İLİŞKİ.
2.2.CİNSEL İLİŞKİ EVRELERİ.
2.3.ERKEK CİNSEL İŞLEV PERFORMANSI.
2.4.KADIN CİNSEL İŞLEV PERFORMANSI.
2.5.CİNSEL BİRLEKTELİĞİ ENGELLEYİCİ RAHATSIZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI.
2.6.SORUMLU CİNSEL DAVRANIŞ .
2.7.CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA YOLLARI.
3.AİLE PLANLAMASI:
3.1.GELENEKSEL YÖNTEMLER.
3.2.BARİYER YÖNTEMLER.
3.3.HORMONAL YÖNTEMLER.
3.4.RAHİM İÇİ ARAÇLAR.
3.5.CERRAHİ YÖNTEMLER.
3.6.POSTKOİTAL KORUMA.
3.7.KÜRTAJ/GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI.
4.İNFERTİLİTENİN VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ:
4.1. İNFERTİLİTENİN TANIMI.
4.2. İNFERTİLİTEYE SEBEP OLAN HASTALIKLAR.
4.3.YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ
4.4.ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMA .
5.EV KAZALARI:
5.1.EV KAZASI TANIMI.
5.2.ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI.
5.3.SIK RASTLANAN EV KAZALARINDAN KORUNMA.
5.4.ÇOCUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EV KAZALARI.
5.5.YAŞLILARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EV KAZALARI.