“ODAYA BARIŞ GETİRMEK”
Anlaşmazlıklarda Nasıl Arabuluculuk Yapılabilir?
EĞİTİMİN AMACI


Bu eğitim ile katılımcılar Aile Danışmanlığın’ da Danışmanın aile içerisinde yaşanan çatışmalardaki arabulucu rolünün nasıl olduğunu öğrenecek ve bu anlamda becerilerini geliştireceklerdir.


EĞİTİMİN HEDEFİ

• Katılımcıların aile içinde yaşanan çatışmalardaki arabulucu rolünün nasıl olduğunu ve uygulandığını öğrenmeleri

• Katılımcıların bu anlamda arabuluculuk rolüyle ilgili becerilerini geliştirmek


EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1) Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.

2)Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.

3) Arabuluculuk Nedir Ne Değildir ?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları

4) Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.

5) Arabuluculuk Uygulamaları : Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması

6) Süper-Vizyon Uygulamaları : Katılımcıların Hazırlayacağı Senaryoların Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamaları.


EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

• Hekimler ,

• Psikologlar,

• Psikolojik Danışmanlar,

• Aile Danışmanları,

• Sosyal Hizmet Uzmanları,

• Uzman Psikiyatri Hemşireleri,

• Davranış Bilimleri Mezunları,

• Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi,

• Okul Öncesi Öğretmenleri,

• Eğitim Fakültesi Mezunları,

• Sosyologlar,

• Avukatlar, ilgili üniversitelerin 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri

• ** Not: Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.