Çocukların Değerlendirilmesinde Kullanılan Psikolojik Testlerin amacı nedir?

1.Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım,bilgi ve beceriye sahip olmak.

2. Normal ve anormal dışı davranış gösteren tüm çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal seyrinde gitmeyen gelişimalanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme aracının kullanılabilmesi.

3. Takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp,gerekli olduğu taktirde uygun yönlendirme ve müdahalelerini sağlamak.

Eğitim programı 3 modülden oluşacak şekilde hazırlanmıştır.

1. MODÜL: Çocuğun Psikolojik Değerlendirilmesi
1)Psikolojik Değerlendirme Süreci
2) Psikolojik Değerlendirme Sürecini Etkileyen Etmenler
3) Aile Öyküsü
4) Gözlem ve Görüşme

2. MODÜL: Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler

1) Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):
Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil- Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor,Sosyal Beceri bakım gelişim alanları ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

2) Gesell Gelişim Figürleri Testi:
Arnold Gessel tarafından geliştirilen ve 10 geometrik şekilden oluşan test çocuklarda ince motor gelişimi ve görsel algı düzeyini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

3) Peabody Resim Kelime Tanıma Testi:
2-11yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği,konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

4) Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi:
L.A.Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Bu test, çocuklarda görsel motor algıyı değerlendirmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır.

5) D2Dikkat Testi:
9-60 yaş arasına uygulanan bir dikkat testidir. Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Ayrıca “psikomotor hız”,“gösterilen performansın kalitesi” gibi dikkatle ilgili becerilerde bu testte değerlendirilmektedir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlandırılmalıdır.

6)Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi:
Çocuğun çizdiği insan resmi ile değerlendirildiği bir testidir.

7) Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi:
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. Bu testte “Görsel Algılama” beş alanda incelenmiştir. Bunlar;
-El-Göz Koordinasyonu
-Şekil-Zemin Ayırımı
-Algılama Sabitliği
-Mekanla Konumun Algılanması
-Mekan İlişkilerinin Algılanması

8) Benton Görsel Bellek Testi:
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı, ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Bireysel olarak uygulanan bir performans testi olup görsel belleğin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

9) Kelime Söyleyiş Testi:
Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. İfade edici dil becerilerini ölçer. Butest sonucuna göre çocuğun dil ve konuşma ile ilgili eğitimi planlanır.

10)Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen,çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Metropolitan Okul Olgunluk Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

11) Catell 2-A Zeka Testi:
7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

12) Catel 3-A Zeka Testi:
Üniversite eğitimi almış bireylere uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılır.

13) PorteusLabirentleri Testi:
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan ve görsel-mekansal alanda planlama yapabilme ve öngörü yeteneğini ölçen bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

14)Frankfurter Dikkat Testi:
60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.

15) KentEgy Zeka Testi (Kent egyintelligence test)
1941 yılında Kent, Grace H. tarafından geliştirilmiştir. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan bireylere uygulanır. 6-14 yaş çocukları için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için uygundur.

3.MODÜL: Rapor Yazma – Etik İlkeler – Değerlendirme
1)Rapor Yazma Teknikler
2) Uygulama ve Değerlendirmede Temel Olan Etik İlkeler

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR: Psikologlar,Psikolojik Danışmanlar, Pedagoglar, Psikiyatrlar, Aile Danışmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları,Konuşma Terapistleri, Duyu Bütünleme Uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Okul Öncesi Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri.

Eğitim Süresi: 20 saat