1. MODÜL :

1) Travma Temel Bilgiler

2) Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı

3) Travmatik Birey ve Aile

4) Kriz Süreci Yönetimi

5) Basic Ph+

6) İyileştirici Hikayeler Sunum

7) İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)

8) Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

9) Rüya Çalışması


2. MODÜL:

1) Çocuk ve Yetişkinlerde Art Terapi Kullanımı

2) Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama

3) Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları

4) Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları

5) Debrifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)

6) Debrifing Aşamaları ve örnekleri

7) Debrifing Odaklı Bireysel Görüşme

8) Debrifing Grup Görüşme Uygulaması

9) Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması


3. MODÜL :

1) İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar

2) Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı

3) Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri

4) Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)

5) Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü


4. MODÜL :

1) Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, vb.)

2) Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek teknikler (Sembol ve metafor kullanımı- Rol play-Boş Sandalye- Reframing- yönlendirilmiş Hayal- Bilişsel Yapılandırma)

3) Danışmanın Yas Süreci

4) Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme

5) Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )


Eğitime Kimler Katılabilir

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ,Aile Danışmanları , Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilirler.