“Cinsel istismar, insanın var olma nedenine yapılan bir saldırıdır. Bu niteliği ile cinsel istismar aynı zamanda hayata karşı işlenen bir suçtur.

Toplum yaşamında, çocuk cinsel istismarcılarından sadece nefret etmek yetmez. Çünkü nefret bu gibi kimseleri durdurmaz ve toplumu kirletip tahrip etmelerine engel olmaz.

Çocukları ve gençleri istismarcılardan ve istismara uğramaktan korumanın en etkili yolu, kendilerini, ailelerini ve tüm toplumu bilgilendirmekten geçer”.

Eğitim Programının Amacı: Türkiye’de çocuk ve erişkinde cinsel istismar yeni yeni konuşulabilen bir konudur. Cinsel saldırılar konusundaki suskunluk uzmanların eğitimini de etkilemiştir.

Bu alanda çalışan uzmanların eğitiminde standart yoktur. Gerek kuramsal gerek uygulamada olgu izleme çalışmaları tüm fakültelerde aynı donanımda değildir. İlgili fakültelerde lisans eğitimlerinde çocuk istismarı ve istismar ile karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği yeterince öğretilmemektedir.

Cinsel istismar yaşamış olan çocuğun değerlendirilmesi, öykü alma ve tedavi müdahalelerinde özel beceri ve teknikler gerektirir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin çocuk cinsel istismarı ile ilgili eğitim programındaki konuların öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Programının en önemli diğer amacı da toplumsal farkındalığı destekleyen çocuklarla çalışan profesyonellerin çocuk, genç ve engelli bireylere verilecek “ Cinsel Eğitim Programı “ ile istismarın tanınmasını, tanındığı zaman Çocuk ihmal ve istismarının gerçekleşmeden durdurulması amacıyla tüm çocuklara ve topluma yönelik koruma programlarının oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI:


1.Modül: Çocuk Cinsel İstismarı

1.Pedofili

2.Ensest

3.Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri

4.Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri

2. Modül: Çocuk Cinsel İstismarın Klinik Değerlendirmeleri

1. Psikolojik Değerlendirmeleri.

2. Diğer Değerlendirmeler

3. Modül: Tedavi Edici Müdahaleler

1. Psikolojik Tedaviler

2. Grup Psikoterapisi

3. Bilişsel – Davranışsal Tedavi

4. Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı

    a) Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı

    b) Ensest Mağduru Müdahale Planı

4. Modül: Çocuk Cinsel İstismarını Önleme ve Koruma Tedbirleri

1. Önleme Programları

    a) Çocuklara Yönelik Programlar

    b) Ebeveynlere Yönelik Programlar

    c) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar

Program Süresi: 20 saattir.

Eğitime Kimler katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Pedagoglar, Doktorlar, Psikiyatristler, Aile Danışmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Öğretmenler, Konuşma Terapistleri, , Sosyal Hizmet Uzmanları, Okul Öncesi Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler, Öğretmenler, Psikiyatri Hemşireleri ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri.

Program Sonunda Kazanımlar:

Katılımcılara Çocuklarla çalışırken çocuk Cinsel İstismar vakalarını değerlendirme, tedavi ve koruma teknik ve becerilerini nasıl uygulanacağını detaylı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.