Eğitimin Tanımı

Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu programda, yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamandan daha iyi yararlanmanın yöntemlerini keşfedecek, böylelikle zamanın yetişmemesinden kaynaklanan stresimizi optimal düzeye çekebileceğiz.

Kazanımlar

Bu programın sonunda katılımcılar,

 • İstedikleri sonuçlara ulaşabilmek için, zaman yönetimi çerçevesinde alışkanlıklarını sorgulayacaklar,

 • Acil ve önemli faaliyetleri arasındaki farkı ayırt edebilecekler, faaliyetlerini etkinlik kavramına göre öncelik sırasına koyabilecek ve önceliklerine göre planlama yapacaklar,

 • Hedeflerine uygun sonuç üretebilmek için neler yapacaklarını belirleyecekler,

 • Planlamada etkin ve esnek ilkeleri kavrayacaklar,

 • Zamanlarını çalan etkenlerin farkına varacak ve bunları yönetebilmek için gerekli araçlar konusunda farkındalık kazanacaklar,

 • Zamanın içinde kendini yönetememekten kaynaklanan streslerini optimal düzeyde tutabileceklerdir.Etkin Zaman Yönetimi Eğitim Programı | Eğitim İçeriği

 • Zaman yönetimi konusundaki alışkanlıklarımız

 • Zamanın içinde kendimizi yönetmek

 • Stephen Covey önceliklendirme matrisi

 • Önceliklendirmede etkinlik

 • Hedeflere uygun sonuç üretme

  • Hedef nedir? “SMART” Akıllı Hedef koyma

  • Hedefleri hayata geçirme

 • Etkin zaman planlaması

  • Reaktif ve Proaktif faaliyetler

  • Ertelenen işler ve ertelememek için ipuçları

  • Planlama nasıl yapılır?

  • Günlük planda dikkat edilmesi gerenler - Esneklik

 • Zaman çalanlar ve zamanı çalanları yönetme teknikleri: etkin olmayan toplantılar, zamansız ziyaretçiler, telefon bölünmeleri, çok fazla e-mail, öncelik çatışması, belirsiz sorumluluklar, çok fazla işle aynı anda ilgilenmek, iletişim eksikliği, kararsızlık ve gecikmeler, işleri bitirememe, iç disiplin eksikliği, krizleri yönetememe, “hayır” diyememe, fazla sayıda rutin iş, etkin olmayan delegasyon

 • Zamanı yönetememekten kaynaklanan stresi optimal düzeye çekmek için ilkeler

Eğitime Kimler Katılabilir :Yoğun iş temposunda çalışan, mesai saatinin kendisine yeterli gelmediğini düşünenler ve bu yoğunluktan dolayı, ruhsal olarak kendini mutsuz, huzursuz hissedenler. Kariyer yolunda neyi yanlış yapıyorum da ilerleyemiyorum sorgulamasında olanlar. Aile ve sosyal hayatına, kendine vakit ayıramayanlar. Zaman planlaması yapamadığını düşünen ve eğitime ilgi duyan herkes katılabilir.