OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.

Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır.

Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.


ÇOCUKLARLA NEDEN OYUN TERAPİSİ?

Çocuklar oyun oynamayı severler. Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilme becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler.


OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUĞA KAZANIMLARI:

 • Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine

 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine

 • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine

 • Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine

 • İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.


ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ VE FILIAL TERAPİ NEDİR?

Çocuklarla ve ailelerle çalışan uzmanlar için Oyun Terapisi ve Aile Terapisini bütünleştiren yoğunlaştırılmış bir model


SERTİFİKA PROGRAMI SÜRECİ

Amaç:

 Program, Oyun Terapisi Temel Kavramları Ve Kuramları, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi olmak üzere Üç bölümden oluşmaktadır.

 Programa katılanların çocuklarla çalışırken çocuk merkezli oyun terapisini ve filial terapinin nasıl uygulanacağını detaylı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.


EĞİTİMİ PROGRAMI

1. MODÜL:

* Çocuk Ergen Psikopatolojisi


OYUN TERAPİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMLAR EĞİTİMİ PROGRAMI

 * Oyun Terapisine Giriş

 * Oyun Terapisi Çeşitleri;

 * Yaş gruplarına Göre Çocukla Oynama

 * Oyun Terapisinde Oyuncakların Kullanımı

 * Oyun Terapisinde İlk Görüşme;

 * Sorun Alanlarının Belirlenmesi

 * Oyun Temaları

 * Oyun Terapisinde Seansların Yapılandırılması ve Aşamaları

 * Farklı Kuramlardan Oyun Terapisine Bakış

 * Oyun Terapisinde Kullanılan Ölçekler


2. MODÜL:

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Oyun çocuğun işidir. Kendini ifade edebilmesi için kullandığı doğal bir araçtır. Oyun terapisi adı verilen yaklaşımın farklı birçok uygulaması vardır. Bunlar arasında etkinliği 3-12 yaş arası çocuklarla yapılan çalışmalarda ortaya konan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yaklaşımı oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.  Terapist belirli sınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır. Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur.


ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ ÇOCUKLARIN,

 - İç dünyalarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlamalarını

 - Psikososyal gelişimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerini

 - Yaşadıkları sorunlarla ilgili problem çözme yollarını keşfedebilmelerini sağlar.


ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİN YARDIMCI OLDUĞU KONULAR:

 - Saldırgan davranışlar

 - Kaygı ve korkular

 - Aşırı çekingenlik

 - Davranışsal gerileme

 - Özgüven ve sosyal beceri sorunları

 - Uyku, yemek ve tuvalet sorunları

 - Zihnin cinsel davranışlarla aşırı meşgul olması

 - Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar

 - Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar


EĞİTİM PROGRAMI KONULARI;

- Çocuk merkezli oyun terapisinin prensipleri ve hedefleri.

 - Çocuklarda Güven ve kabul ortamını geliştirme teknikleri.

 - Oyun odasının özellikleri ve çocuğun kendini ortaya koymasını sağlayacak oyuncakların seçimi.

 - Terapi becerilerinin geliştirilmesi Müdahaleleri.

 - Farklı problemlerde terapide meydan okuyucu süreçler ve müdahaleler.

 - Oyun temalarının tanımlanması ve yorumlanması.

 - Farklı Ortamlarda oyun terapisi uygulamaları.

 - Çocuk merkezli oyun terapisinde örnek vaka uygulamaları.


3. MODÜL:

FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI:

Filial Terapi oyun terapisi ve aile terapisini bütünleştiren ve çocuk ile ilgili aile içi sorunları çözmeyi ve ilişkiyi güçlendirmeyi hedef alan psikoeğitimsel bir yaklaşımdır.

Terapistler anne babalara kendi çocuklarıyla yaptıkları oyun görüşmelerinde, çocuk merkezli oyun terapisi becerilerini nasıl uygulayacaklarını öğretirler. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan bir terapi programıdır. 

FİLİAL OYUN TERAPİSİNİN YARDIMCI OLDUĞU KONULAR:

 - Kaygı,

 - Depresyon,

 - Davranış sorunları,

 - Tek ebeveynlik,

 - Evlat edinme,

 - Travma sonrası stres bozukluğu

 - İlişki ve bağlanma sorunları,

 - Kronik rahatsızlıklar,

 - Boşanma ve boşanma sonrası çocukta yaşanan problemler.


FİLİAL TERAPİDE: Anne babalara oyun yoluyla çocukla ilişkilerini güçlendirmeyi öğreten psikoeğitimsel bir yaklaşımdır. Kısa dönemli terapötik bir yaklaşım olan filial terapinin çocuk ve aile üzerinde uzun dönemli etkisi olduğu saptanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMI KONULARI;

 - Filial terapinin bireysel oyun terapileri veya aile terapisi modellerine karşı avantajlarını.

 - Sorun alanlarına göre Filial terapi müdahaleleri.

 - Filial terapinin etkili olabileceği aile yapıları.

 - Anne ve babalara ebeveynlik becerilerinin nasıl öğretileceği ile ilgili müdahaleler.

 - Filial Terapide Seansların Yapılandırılması ve Aşamaları.

 - Filial Terapide oyun temalarının işlerliği ve stratejik müdahaleler.

 - Filial terapisinde örnek vaka uygulamaları.


Eğitime Kimler katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Pedagoglar, Psikiyatrlar, Aile Danışmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları, Konuşma Terapistleri, Duyu Bütünleme Uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Okul Öncesi Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri.