Eğitimin Tanımı


 • Güzelve etkileyici Konuşan insanlar çevrelerinde hayranlıkuyandırmaktadır.

 • Güzelve etkileyici konuşabilmenin yolu da iyi bir diksiyona sahipolmaktan geçer.

 • Diksiyon, sosyal hayatın bir parçası olduğu gibi iş hayatının da vazgeçilmezidir.

 • Dilini düzgün kullanamayan insanlar, sağlıklı iletişim kuramazlar.

 • Seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan öğelerin yerli yerinde kullanılmasına diksiyon sanatı adı verilir.

 • Seslerin, sözlerin anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine diksiyon diyoruz.

 • Diksiyon alımlı ve anlamlı söz söyleme sanatıdır.

 • Diksiyonun daha geniş bir tanımla, güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla (sesin uyumu, Vurgu, ton, tonlama, durak, üslûp, jest ve mimikler, tavır vb.) uyumlu bir biçimde kullanabilme sanatına diksiyon denir.

 • Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında temel bilgilere sahip olmak; dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir.


Eğitimin İçeriği

 • İletişim

 • Diksiyon Nedir? Nasıl Konuşuruz?

 • Güzel Ve Etkili Konuşmanın Önemi

 • Türkçenin Yapısal Özellikleri

 • Konuşma Ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

 • Sesimizi Tanıyalım

 • Sesin Niteliği, Sağlığı Ve Etkili Kullanımı

 • İyi Bir Konuşma Sesi Nasıl Elde Edilir?

 • İyi Bir Konuşmacıda Olması Gereken Özellikler Nelerdir?(İnandırıcılık-Dinlemenin Önemi )

 • Doğru Nefes Nedir Nasıl Alınır ? Diyafram Nefesi

 • Sesin Yapısı-Ses Sağlığı-Doğru Ses

 • Ünsüz Harflerin Fonetiği

 • Artikülâsyon

 • Telaffuz Ve Söyleyiş Hataları

 • Nefes Tekniği-Artikülâsyon Çalışmaları

 • Beden Dili, Jest Ve Mimiklerin Doğru Kullanımı

 • Vurgu Ve Tonlama

 • Kitle Önünde Hazırlıklı-Hazırlıksız Konuşma Çalışmaları

 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme Ve Heyecan Kontrolü

 • Hitabet

 • Konuşmaya Anlam-Duygu Kazandırma, Tekdüzelikten Kurtulma

 • Sıklıkla Yapılan Hatalar, Yaygın Konuşma Kusurları

 • Dikkati Canlı Tutmak İçin Neler Yapılmalı?

 • Doğaçlama Konuşma Çalışmaları

 • Süre-Konuşma Hazırlığı İlişkisi

 • Dudak Ve Çene Çalışması

 • Kürsüde Konuşma

 • İmaj Çalışmaları

 • Kamera Karşısında Konuşurken Nelere Dikkat Etmeli?

 • Uygulamalı Dersler

 

Kimler Katılabilir?

 • Güzel ve etkili konuşmak isteyenler,

 • İşinde atılım yapmak, ilerlemek, iş değiştirmek isteyen profesyoneller,

 • Ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen liderler, patronlar, yöneticiler,

 • Eğitim Saati : 42 Saat