CİNSEL TERAPİ PSİKOEĞİTİMİ

ProgramınAmacı

Bueğitim ile katılımcıların, cinsel sorun ile başvuran bireylere,uygun tanısal değerlendirmeyi, cinsel sorunun klinik önemini vecinsel soruna yönelik bilgilendirme oturumlarını, cinsel sorunlaramüdahaleyi, sorunun tedavisi konusunda yönlendirme vebilgilendirmeleri yapabilmeleri, bireylere yönelik cinsel eğitimprogramları düzenleme ve yürütmelerini (Bibliyo Terapi), cinselsoruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerininkazandırılması amaçlanmıştır.

EğitimProgramının İçeriği

*Cinsellik
* Yakın İlişkiler
* Güzel Sevişme
* CinselAnatomi ve Fizyoloji
* Psikoseksüel Gelişim
* Yanlış Cinselİnanışlar
* Cinsel Kimlik ve Cinsel Roller
* CinselGelişimin Temel Taşları
* Cinsiyet ve Cinsel KimlikFarklılıkları
* Cinsel Davranışlar
* Cinsel SorundaDanışmanlık kavramı
* Danışmanlıkta Etik Kodlar/EtikSorunlar
* Cinsel Sorunda Konuşma Becerisi
* Cinsel SorunaYaklaşım/Öykü
* Cinsel Terapide Kullanılan Ölçekler
*Cinsel Terapide Verilen Egzersizler
* Cinsel FizyolojiBilgilendirme
* Yaşam Dönemleri ve Cinsellik
* SağlıkSorunları ve Cinsellik
* Kültürün Cinselliğe Etkisi
*Cinsel Sorun İle Başvuranlarda Tanı-Ayırıcı Tanı
* KadınCinsel İşlev Bozuklukları
* Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
*Parafililer
* Cinsel Travmalar
* Cinsel Yolla BulaşanEnfeksiyonlar
* Güvenli Cinsellik
* Yanlış Cinsel İnanışlarİle Çalışma
* Erkek Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
*Kadın Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
* Cinsel Yönelim veCinsiyet Kimlik Farklılıklarında Danışmanlık
* Her İkiPartnerde Cinsel Sorun
* Çocuklarda Cinsel Kimliğin GelişimEvrelerinde Ebeveynlere Danışmanlık
* Ergenlerde CinselBilgilendirme
* Okullarda cinsel danışmanlık
* ÖzelGruplarda Cinsel Danışmanlık
* Çocuk ve Gençlerin Cinselİstismarın Psikolojik Değerlendirmeleri
* Çocukların VeGençlerin Cinsel İstismarı, Tedavi Ve Müdahale Teknikleri
*Vaka Sunumları & Uygulamaları

EĞİTİMSÜRESİ:
Modüllerintoplamı. 100 saat kuramsal 20 saat uygulama / Süper vizyon

EğitimeKimler Katılabilir: ÜniversiteninTıp, psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik, Hemşire,Ebelik, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezunlar (İlgili BölümlerinSon Sınıf Öğrencileri) ile Aile Danışmanlığı Sertifikasıolanlar katılabilirler.

ProgramSonunda Kazanımlar:
Katılımcıların,Cinsel soruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerininkazandırılması hedeflenmektedir..