Aile Danışmanlığı Psikoeğitim Programına Kimler Başvurabilir?

AİLE DANIŞMANI:
· Psikoloji
· Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
· Sosyal hizmet
· Sosyoloji
· Tıp
· Çocuk gelişimi
. Hemşireler

MESLEK ELEMANI:
· Okulöncesi öğretmenliği
· Aile ve tüketici bilimleri

AİLE DANIŞMANLIĞI PSİKO EĞİTİMPROGRAMININ İÇERİĞİ:

1. Modül: Aile Danışmanlığı Temel Kavramlar
. Aile Yaşam Döngüsü
. Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
. Aile formları(en yaygın sınıflama)
. Aile formları
. İşlevlere göre sınıflama
. Açık Aileler
. Ailenin Tanımı
. Bağımsızlık
. Yakınlık
. Nişanlılık
. Evlilik
. Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
. Erken çocukluk-çocuk yetiştirme
. Okul Öncesi
. Ergenlik
. Çocukların Evden Ayrılması
. Boş Yuva
. Emeklilik

2.Modül: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 1
. Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması
. Kuramsal Görüş
. Danışma Süreci Ve Teknikle
. Yaklaşımın Güçlü Ve Sınırlı Yanları
. Carl Whitaker
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Yapı ve Girişim için Mücadele
. Ortak Danışma
. Danışmaya Katılma
. Fonksiyonel Aile Danışmanlığı
. Danışma Süreci Ve Teknikler
. Güçlü Ve Sınırlı Yanları
. Murray Bowen Aile Sistem Kuramı
. Kuramın temel öğeleri
. Çekirdek Ailenin Duygusal Sistemi
. Aile Yansıtma Süreci
. Toplumsal Gerileme
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Tekniklerin Genel Özellikleri
. Psikoanalitik Aile Danışması
. Kuramsal Görüş
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Transferans
. Rüya ve gündüz rüyalarının analizi
. Kuramın güçlü vesınırlı yanları
. Terapötik Süreçte Danışman
. Etkili Bir Danışma İçin Gereken Beceriler
. Aile Danışması Teknikleri Ve Müdahale Biçimleri
. Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

3.MODÜL: Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 2
. Yaşantısal İnsancıl Aile Danışması
. Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
. Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
. Stratejik Aile Danışmanlığı
. Kuramsal Görüş
. Yaklaşımın Güçlü Yanları
. Yaklaşımın Sınırlı Yanları
. Yapısal Aile Danışmanlığı
. Yapısal Aile Terapisi
. Çocuk Merkezli Aile Danışması
. Çocukla Danışmada Etkili Olan Lider
. Danışma Süreci
. Danışma Süreci Basamakları
. Ebeveynle Çalışma
. Grup Danışması
. Oyun Terapisi
. Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
. Çözüm Odaklı Aile Danışması
. Danışma Süreci ve Teknikler
. Yaklaşımın Güçlü ve Sınırlı Yanları
. Öyküsel Aile Danışması
. Online Danışma
. Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
. Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
. Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
. Spesifik Konular
. İletişim
. Aile İçi İletişim
. Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

4.Modül: Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı
. Danışmanlık Temel Kavramlar;
. Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri;
. Bireyi Tanıma Teknikleri;
. Bireysel Danışma Ve Aile danışmasının Karşılaştırılması;
. Aile Danışmanın Rol Ve Görevleri;
. Aile Danışmasının Temel Aşamaları;
. Aile Danışmanının Nitelikleri;
. Aile Danışmanlığı Beceri Ve Teknikleri;
. Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
. Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık;
. Danışmada Etik İlkeler.

5.Modül: Aile Ve Evlilik Süreçleri
. Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
. Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
. Evliliğe hazırlık süreci;
. Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
. Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
. Anne baba olmak;
. Boşanma süreci;
. Boşanma sürecinde çocuklar.

6.Modül: Aile Yaşam Becerileri
. Aile içi iletişim;
. Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
. Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
. Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
. Aile üzerinde medyanın etkisi.

7.Modül: PSİKOLOJİK TRAVMA ve KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI
MODÜL 1:
. Travma Temel Bilgiler
. Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
. Travmatik Birey ve Aile
. Kriz Süreci Yönetimi
. Basic Ph+
. İyileştirici Hikâyeler
. İyileştirici Hikâyeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
. Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

2. MODÜL:
. Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
. Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
. Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
. De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
. De brifing Aşamaları ve örnekleri
. De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
. Debrifing Grup Görüşme Uygulaması
. Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması

MODÜL 3:
. İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar
. Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı
. Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri
. Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)
. Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

MODÜL 4:
. Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, vb.)
. Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
. Danışmanın Yas Süreci
. Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
. Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

8. Modül: Kanıta DayalıYaklaşımlar
. Kanıta Dayalı Tıp (KDT)
. KDT’de Beş Basamak Yaklaşımı
. Testler sınıflandırma ve Özellikler
. Testlerin Tarihsel Gelişimi
. Testlerin sınıflandırılması
. Kullanılan Malzemeye Göre Testler
. Uygulama Biçimine Göre Testler
. Grup Testleri
. Kültürel Yapıya Göre Testler
. Kültüre Bağlı Olmayan Testler
. Türkiye’de Kullanılan Zekâ Testleri
. Grup Zekâ Testleri
. Kişilik Test ve Envanteri
. Projektif Testler
. Testlerin Taşıması Gereken Nitelikler
. Güvenirlik
. Testin Güvenirliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
. Kullanışlılık
. Testler 1
. Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
. Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler
. Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar
. Yetenek Testleri
. Genel Yetenek Testleri/ Zekâ Tarama
. Özel Yetenek Testleri
. Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar
. Başarı Testleri
. Standart Başarı Testleri
. Öğretmen Yapısı Başarı Testleri
. İlgi Envanterleri
. Ülkemizde sık Kullanılan İlgi Envanterleri
. İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
. Testler 2
. Kişilik Testleri ve Envanterleri
. Projektif Kişilik Testleri
. Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Projektif Testler Örnekler
. Projektif Testler
. Objektif kişilik Envanterleri
. Sıklıkla Kullanılan Kişilik Test ve Envanterleri örnekleri
. Tutum Envanterleri
. Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri
. Aile Değerlendirme Ölçeği(ADÖ) Uygulama

9.Modül: Aile ve Ruh Sağlığı
. Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
. Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
. Aile içi istismar ve ihmal;
. Aile içi şiddet
. Ailede madde bağımlılığı olan birey;
. Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
. Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
. Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
. Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

10.Modül: Aile Danışmanlığında Tedavi Planı Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Müdahale Planı Nasıl Hazırlanır ?
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Aldatma Problemi Ve Müdahaleler.
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Öfke Problemleri Ve Müdahaleler,
. Evlilik Ve Çift Terapisinde İletişim Problemleri Ve Müdahaleler
. Evlilik Ve Çift Terapisinde Üst Aile Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Ergen Ebeveyn Çatışmaları Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Çocuklarda Yalan Söyleme Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Evlat Problemleri Problemleri Ve Müdahaleler
. Aile Danışmanlığında Aile İçi- Dışı Aktivitelerde Dengesizliklerde Yaşanan Problemler Ve Müdahaleler

11. Modül: Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeler Ve Müdahaleler
1.Modül:Çocuk Cinsel İstismarı
1. Pedofili
2. Ensest
3. Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri
4. Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri

2. MODÜL: ÇOCUKCİNSEL İSTİSMARININ PSİKOLOJİK DEĞRLENDİRMELERİ
. Psikolojik Değerlendirmeleri.
. Diğer Değerlendirmeler

3.MODÜL: TEDAVİ EDİCİ MÜDAHALELER
. Psikolojik Tedaviler
. Grup Psikoterapisi
. Bilişsel – Davranışsal Tedavi
. Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı
. Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı
. Ensest Mağduru Müdahale Planı

4.Modül: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME VEKORUMA TEDBİRLERİ
. Önleme Programları
. Çocuklara Yönelik Programlar
. b) Ebeveynlere Yönelik Programlar
. c) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar

12.Modül: Aile Arabuluculuğu Modülü
. Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.
. Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.
. Arabuluculuk Nedir Ne Değildir?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları
. Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.
. Arabuluculuk Uygulamaları: Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması
. Süper-Vizyon Uygulamaları: Dersler örnek vaka sunumu, katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

13.Modül: Aile ve Hukuk
. Çocuk Hukuku
. Aile Hukuku

14.Modül:
. Uygulama ve Süpervizyon; Dersler örnek vaka sunumu, vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.