Eğitimin Tanımı

Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağıistediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır.Bu programda, yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmekiçin zamandan daha iyi yararlanmanın yöntemlerini keşfedecek,böylelikle zamanın yetişmemesinden kaynaklanan stresimizi optimaldüzeye çekebileceğiz.

Kazanımlar

Bu programın sonunda katılımcılar,

 • İstedikleri sonuçlaraulaşabilmek için, zaman yönetimi çerçevesinde alışkanlıklarınısorgulayacaklar,

 • Acil ve önemli faaliyetleriarasındaki farkı ayırt edebilecekler, faaliyetlerini etkinlikkavramına göre öncelik sırasına koyabilecek ve önceliklerinegöre planlama yapacaklar,

 • Hedeflerine uygun sonuçüretebilmek için neler yapacaklarını belirleyecekler,

 • Planlamada etkin ve esnek ilkelerikavrayacaklar,

 • Zamanlarını çalan etkenlerinfarkına varacak ve bunları yönetebilmek için gerekli araçlarkonusunda farkındalık kazanacaklar,

 • Zamanın içinde kendiniyönetememekten kaynaklanan streslerini optimal düzeydetutabileceklerdir.EtkinZaman Yönetimi Eğitim Programı | Eğitim İçeriği

 • Zamanyönetimi konusundaki alışkanlıklarımız

 • Zamanıniçinde kendimizi yönetmek

 • StephenCovey önceliklendirme matrisi

 • Önceliklendirmedeetkinlik

 • Hedeflereuygun sonuç üretme

  • Hedefnedir? “SMART” Akıllı Hedef koyma

  • Hedeflerihayata geçirme

 • Etkinzaman planlaması

  • Reaktifve Proaktif faaliyetler

  • Ertelenenişler ve ertelememek için ipuçları

  • Planlamanasıl yapılır?

  • Günlükplanda dikkat edilmesi gerenler - Esneklik

 • Zamançalanlar ve zamanı çalanları yönetme teknikleri: etkin olmayantoplantılar, zamansız ziyaretçiler, telefon bölünmeleri, çokfazla e-mail, öncelik çatışması, belirsiz sorumluluklar, çokfazla işle aynı anda ilgilenmek, iletişim eksikliği, kararsızlıkve gecikmeler, işleri bitirememe, iç disiplin eksikliği, krizleriyönetememe, “hayır” diyememe, fazla sayıda rutin iş, etkinolmayan delegasyon

 • Zamanıyönetememekten kaynaklanan stresi optimal düzeye çekmek içinilkeler

EğitimeKimler Katılabilir :Yoğuniş temposunda çalışan, mesai saatinin kendisine yeterligelmediğini düşünenler ve bu yoğunluktan dolayı, ruhsal olarakkendini mutsuz, huzursuz hissedenler. Kariyer yolunda neyi yanlışyapıyorum da ilerleyemiyorum sorgulamasında olanlar. Aile ve sosyalhayatına, kendine vakit ayıramayanlar. Zaman planlamasıyapamadığını düşünen ve eğitime ilgi duyan herkeskatılabilir.


Eğitim Süresi: 10 Saattir.
Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ SERTİFİKASI“ Almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim  Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.