ÇOCUK VE GENÇLERE UYGULANAN TEST VE ÖLÇEKLER
ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ
SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
GELİŞİM TAKİBİ VE DANIŞMANLIĞI
0-2 Yaş arası Bebekler İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
2-6 Yaş Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
6-12 Yaş Okul Dönemi Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
FARKLI GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR
Dil ve Konuşma Bozukluğu İçin Testler (kekemelik ,ses iletim bozukluğu)
Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Test Ve Ölçekler :
SCL90-R (Symton Chek List) Psikolojik Belirti Tarama Testi
Sosyal Sorun Çözme Envanteri,
Duygu Gereksinimi Ölçeği,
Öz Denetim Ölçeği,
Cinsel Tutum Ölçeği,
Cinsel Doyum Ölçeği
Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği.