EĞİTİMPROGRAMININ AMACI :

Üstün yeteneklilerleçalışmak isteyen profesyonellerin müdahale becerisine veyetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMININİÇERİĞİ :

  1. MODÜL :

ÜstünYetenekli Öğrenci Eğitimine Giriş

  1. MODÜL :

ÜstünYetenekli Öğrenci Kimdir?

  1. MODÜL :

ÜstünYetenekli Öğrencilerin Tespiti

  1. MODÜL :

MüfredatModelleri

  1. MODÜL

Uygulama

EĞİTİME KİMLERKATILABİLİR?

Hekimler, • Psikologlar, • Psikolojik Danışmanlar, • AileDanışmanları, • Sosyal Hizmet Uzmanları, • Uzman PsikiyatriHemşireleri, • Davranış Bilimleri Mezunları, • ÇocukGelişimi Ve Eğitimi, • Okul Öncesi Öğretmenleri, • EğitimFakültesi Mezunları, • Sosyologlar, • , ilgili üniversitelerin3. Ve 4. Sınıf öğrencileri • ** Not: Ayrıca YÖK tarafındandenkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olanlarınbaşvuruları kabul edilecektir.

Verilecek Sertifika : Eğitimprogramı tamamlandıktan sonra sınav yapılacaktır başarılıolan katılımcılar Üniversite Sertifikalı

ÜSTÜNYETENEKLİLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASIalmaya hak kazanacaktır. 

EĞİTİM SÜRESİ :20 Saattir.
EĞİTİM TARİHİ : Eğitim Ön Başvurusu göndermeniz halinde bilgi verilecektir.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.