Eğitimin Tanımı:

* İşaret Dili, işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek veihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla görsel ve jest sel biçimedayanan dili ifade etmektedir. Farklı ülkelerin farklı işaretdilleri vardır. Her işaret dilinin kendine özgü dil bilgisikuralları olduğu gibi, her kavram için kullanılan işaretler dekendi kullanıcıları arasında ortaktır.

* Türk işaret dili hakkında, en önemli adımlardan biri 1 Temmuz 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dur.Engellilerin ayrımcılık görmemesi esasına dayandırılan bukanun, Türk İşaret Dili’ni ilgilendiren ve ‘Türk İşaretDili’ ibaresinin geçtiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkanilk kanundur.

KAMU VE ÖZELKURUMLARDA İSTİHDAM EDİLEBİLİRSİNİZ

* İşaret Dili bilen bireyler özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarındaişitme engelli vatandaşa hizmet amaçlı istihdam edilirler.İşaret Dili temel eğitimi alan bireyler öncelikle güncelhayatta sık kullanılan terimleri öğrenirler ve temel seviye ileişitme engeli olanlar ile işaret dili sayesinde rahatlıklailetişime geçebilirler. Adliyelerde bilirkişi olarak görevalabilirler.

* Noterden tasdikli yeminli tercümanlar Tapu Daireleri, Karakollar,Hastaneler, Bankalar vs... (Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli tercümanlık yapabilmektedirler.)

* Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği tüm spor dallarında görevlendirilmek üzerespor organizasyonlarında tercüman olarak spor kulüplerine hizmet vermektedirler.

* Dernek ve Spor Kulüplerinde işitme engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarında yardımcı olmak üzere aylık ücretle veya günlük ücretle hizmet vermektedirler.

* İşaret Dili bilen bireyler özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarında işitme engelli vatandaşa hizmet amaçlı istihdam edilirler.İşaret Dili temel eğitimi alan bireyler öncelikle güncel hayatta sık kullanılan terimleri öğrenirler ve temel seviye ileişitme engeli olanlar ile işaret dili sayesinde rahatlıkla iletişime geçebilirler.

Eğitim Programı

1. Tarihçe

2. Alfabe

3. Basit Cümle Yapıları

4. Soru Cümleleri

5. Olumsuz Yapılar

6. Sıfatlar

7. Fiiller

8. Diyalog Örnekleri


Programın Kazanımları:

  • Türkİşaret Dili’nin temel bilgilerini doğru bir şekilde öğreniminigerçekleştirecektir.

  • İşaretdiliyle kendini ifade etme, toplumla iletişim kurabilmeolanaklarına kavuşacak, Toplumsal iletişime katkıdabulunabileceklerdir.


İŞARET DİLİSERTİFİKASINA KİMLER KATILABİLİR

  • Enaz okuryazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,

  • İşaretDili Sertifikası almak isteyenler,

  • İşaretDili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Eğitim Süresi: 32 Saattir.
Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI ” Almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim  Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.