EĞİTİM TARİHİ:  23 - 24 - 25 KASIM 2020
30 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı 
Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim şeklinde Gerçekleştirilecektir. 
Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Eğitimi Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Takip Edebilirsiniz.
İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.
Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47  / 0 531 912 84 13 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.


OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun terapisi çocukların uyumlu vemutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapişeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendileriniifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.

Çocuklar, kendilerine güvenli birortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekildeoynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Çocukların kendilerinisanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleriiçin fırsat yaratılır.

Oyun ve oyuncaklar kullanılarakçocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuzdavranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.


ÇOCUKLARLA NEDEN OYUN TERAPİSİ?

Çocuklar oyun oynamayı severler.Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilmebecerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklaradeneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundaniyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarındadavranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya dahayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenlibir ortamda yeniden canlandırabilirler.


OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUĞAKAZANIMLARI:

• Yaşadıkları dünya hakkındaöğrenmelerine

• Duygu ve düşüncelerini ifadeetmelerine

• Zihinsel ve fiziksel becerilerinigeliştirmelerine

• Etkili sosyal becerilergeliştirmelerine

• İlişkilerde güçlü bağlarkurabilmelerine yardımcı olur.


ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ VEFILIAL TERAPİ NEDİR?

Çocuklarla ve ailelerle çalışanuzmanlar için Oyun Terapisi ve Aile Terapisini bütünleştirenyoğunlaştırılmış bir model


SERTİFİKA PROGRAMI SÜRECİ

Amaç:

Program, Oyun Terapisi TemelKavramları Ve Kuramları, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve FilialTerapi olmak üzere Üç bölümden oluşmaktadır.

Programa katılanların çocuklarlaçalışırken çocuk merkezli oyun terapisini ve filial terapininnasıl uygulanacağını detaylı olarak öğrenmelerihedeflenmektedir.


EĞİTİMİ PROGRAMI


1. MODÜL:

* Çocuk Ergen Psikopatolojisi

OYUN TERAPİSİNDE TEMEL KAVRAMLARVE KURAMLAR EĞİTİMİ PROGRAMI

* Oyun Terapisine Giriş

* Oyun Terapisi Çeşitleri;

* Yaş gruplarına Göre ÇocuklaOynama

* Oyun Terapisinde OyuncaklarınKullanımı

* Oyun Terapisinde İlk Görüşme;

* Sorun Alanlarının Belirlenmesi

* Oyun Temaları

* Oyun Terapisinde SeanslarınYapılandırılması ve Aşamaları

* Farklı Kuramlardan Oyun TerapisineBakış

* Oyun Terapisinde KullanılanÖlçekler


2. MODÜL:

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİEĞİTİMİ PROGRAMI

  • Oyun çocuğun işidir. Kendiniifade edebilmesi için kullandığı doğal bir araçtır. Oyunterapisi adı verilen yaklaşımın farklı birçok uygulamasıvardır. Bunlar arasında etkinliği 3-12 yaş arası çocuklarlayapılan çalışmalarda ortaya konan Çocuk Merkezli Oyun Terapisiyaklaşımı oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Terapist belirlisınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izinverirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır.Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerinioyun yoluyla güvenli şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur.

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİÇOCUKLARIN,

- İç dünyalarını ve yaşadıklarısıkıntıları anlamalarını

- Psikososyal gelişimlerini sağlıklışekilde gerçekleştirmelerini

- Yaşadıkları sorunlarla ilgiliproblem çözme yollarını keşfedebilmelerini sağlar.

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİNYARDIMCI OLDUĞU KONULAR:

- Saldırgan davranışlar

- Kaygı ve korkular

- Aşırı çekingenlik

- Davranışsal gerileme

- Özgüven ve sosyal beceri sorunları

- Uyku, yemek ve tuvalet sorunları

- Zihnin cinsel davranışlarla aşırımeşgul olması

- Ailede yaşanan değişimlere uyumsağlamada yaşanan sorunlar

- Fiziksel nedeni olmayan midebulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar

EĞİTİM PROGRAMI KONULARI;

- Çocuk merkezli oyun terapisininprensipleri ve hedefleri.

- Çocuklarda Güven ve kabul ortamınıgeliştirme teknikleri.

- Oyun odasının özellikleri veçocuğun kendini ortaya koymasını sağlayacak oyuncaklarınseçimi.

- Terapi becerilerinin geliştirilmesiMüdahaleleri.

- Farklı problemlerde terapide meydanokuyucu süreçler ve müdahaleler.

- Oyun temalarının tanımlanması veyorumlanması.

- Farklı Ortamlarda oyun terapisiuygulamaları.

- Çocuk merkezli oyun terapisindeörnek vaka uygulamaları.


3. MODÜL:

FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI:

Filial Terapi oyun terapisi ve aileterapisini bütünleştiren ve çocuk ile ilgili aile içi sorunlarıçözmeyi ve ilişkiyi güçlendirmeyi hedef alan psikoeğitimsel biryaklaşımdır.

Terapistler anne babalara kendiçocuklarıyla yaptıkları oyun görüşmelerinde, çocuk merkezlioyun terapisi becerilerini nasıl uygulayacaklarını öğretirler.Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayıhedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorununçözümüne yardımcı olan bir terapi programıdır.

FİLİAL OYUN TERAPİSİNİNYARDIMCI OLDUĞU KONULAR:

- Kaygı,

- Depresyon,

- Davranış sorunları,

- Tek ebeveynlik,

- Evlat edinme,

- Travma sonrası stres bozukluğu

- İlişki ve bağlanma sorunları,

- Kronik rahatsızlıklar,

- Boşanma ve boşanma sonrasıçocukta yaşanan problemler.

FİLİAL TERAPİDE: Annebabalara oyun yoluyla çocukla ilişkilerini güçlendirmeyi öğretenpsikoeğitimsel bir yaklaşımdır. Kısa dönemli terapötik biryaklaşım olan filial terapinin çocuk ve aile üzerinde uzundönemli etkisi olduğu saptanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMI KONULARI;

- Filial terapinin bireysel oyunterapileri veya aile terapisi modellerine karşı avantajlarını.

- Sorun alanlarına göre Filialterapi müdahaleleri.

- Filial terapinin etkili olabileceğiaile yapıları.

- Anne ve babalara ebeveynlikbecerilerinin nasıl öğretileceği ile ilgili müdahaleler.

- Filial Terapide SeanslarınYapılandırılması ve Aşamaları.

- Filial Terapide oyun temalarınınişlerliği ve stratejik müdahaleler.

- Filial terapisinde örnek vakauygulamaları.Eğitime Kimler katılabilir:Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Pedagoglar, Psikiyatrlar, AileDanışmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları,Konuşma Terapistleri, Duyu Bütünleme Uzmanları, Sosyal HizmetUzmanları, Okul Öncesi Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve bubölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri.


Program Sonunda Kazanımlar:

Katılımcılar Çocuklarla çalışırkençocuk merkezli oyun terapisini ve filial terapinin nasıluygulanacağını detaylı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi: 40 saattir.

Verilecek Sertifika: Eğitimbitimine sınav yapılacaktır başarılı olan katılımcılar ,ÜNİVERSİTE SERTİFİKALI “Oyun TerapisiSertifikası “ almaya hak kazanacaktır.