EğitimProgramının Amacı: Travma, deprem, sel gibi doğal afetler,savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırıya uğrama, çocukluktayaşanan cinsel taciz ve tecavüzler, işkence görme, zorlakaçırılma, trafik kazaları, bireyinfiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik; gerçek bir ölüm yada ölüm tehdidi içeren olayları yaşaması, ağır yaralanmasıve ya bu tür durumlara tanık olması, ailesinden ve yakınçevresinden birilerinin beklenmedik, ani ölümleri, şiddet veşiddet dolu yaşantıların , ihmal ve istismar gibiyasamı tehdit eden doğrudanyaşadığı aşırı derecede örseleyici durumların kişideyarattığı ruhsal etkilenmişliği ifade eder.


Travma yaratan olaylar, yaşamı vefiziksel bütünlüğü, kişinin dünyadaki yeri İle ilgili vekendisi hakkındaki değerlerini tehdit eder. Bu çerçevede kendinideğerli ve güvende hissetme, dünyayı anlamlı ve kabul edilebilirgörme, diğer insanları iyi ve yardımsever bulma, kırılmazlıkve incinmezlik gibi duygular tehdit altında kalır. Bu tur olaylar,insanın gündelik deneyimlerinin dışında kalan, belirli bilişselsemalara oturmayan ve dolayısıyla anlaşılmaz olan olaylardır.Eğitim programımızda biz insanların karşılaşacağı vepsikolojik ilk yardımla aşılması muhtemel olan tüm travmatikdurumlara etkin yaklaşımlara yer verilecektir.


EğitimProgramının İçeriği

 • Travmave Kriz Temel Bilgiler

 • AkutStres Belirtileri, TSSB Tepkileri

 • TravmatizeBellek

 • Köprülerve Süreklilik

 • BasicPh

 • Ölümve Yas Yaşamış Bireylerle Çalışma ilkeleri

 • Ölümve Kayıp Durumlarında Aileye Destek ve Bilgilendirme

 • Reframing,İyileştirici Hikayeler

 • Korkuve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama

 • TravmaSonrası Toparlanma Teknikleri

 • TravmaVe Kriz Yönetim Sistemi

 • KrizÖnleme ve Koruyucu Çalışmalar

 • Değerlendirme

 • Geri Bildirim

EğitimeKimler Katılabilir :Psikiyatristler,Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlık veRehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ,Aile Danışmanları, Hemşireler, Ebeler, Çocuk Gelişimi Uzmanlar, Okul ÖncesiÖğretmenleri , Öğretmenler, Emniyet Personeli, İtfaiye Personelive bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve ilgilibölümlerin 3.,4., sınıf öğrencileri katılabilirler.


Web:www.yetkinaile.net MailAdresi : info@yetkinaile.net