ERASMUS PLUS NEDİR?

Avrupa Birliği EU2020 Stratejisi ile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir. Erasmus+, yurtdışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus Plus Programı eğitim, öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu alanlarda Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır.

ERASMUS+ EĞİTİM PROGRAMININ HEDEF KİTLELERİ;
1. Yükseköğretim alanında; yükseköğretim kurumlarıyla birlikte üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
2. Mesleki eğitim alanında; mesleki eğitim veren kurumlar ve kuruluşlarla idareci, öğretmen ve öğrencileri, işe yeni başlayanlar, işverenler, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
3. Okul eğitimi alanında; okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile çalışanları,
4. Yetişkin eğitimi alanında; bu alanda faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlarla birlikte öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
5. Gençlik alanında ise; bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla birlikte bunlara üye ve çalışanları, 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları.

ERASMUS+ EĞİTİMİ KAZANIMLARI:
1. AB Hibe Programları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve farkındalık geliştirebilecek.
2. AB Erasmus Plus Programını tanıyabilecek ve programın mantığını kavrayabilecektir.
3. Erasmus+ KA1 ve KA2 hakkında teorik bilgiler edinebilecektir.
4. Erasmus+ KA1 ve KA2 proje formlarının doldurulması hakkında uygulamalı bilgiler edinebilecektir. 5. Erasmus+ KA1 ve KA2 projeleri yazma becerisi kazanarak, projeler tasarlayabilecektir.
6. Tasarlanan projelerin hibe bütçelerini hesaplayabilecek ve yönetebilecektir.
7. Proje Döngü Yönetimi(PCM) yeterliliği ile; Proje tasarlama, yazma, yürütme, yönetme, uygulama ve neticelendirme aşamalarını öğrenebilecektir.
8. Erasmus+ KA1 ve KA2 projeleri alanında Profesyonel Uzmanlık yapabilecektir.
9. Eğitime katılanlar almış oldukları “Uygulayıcı Sertifikası “ ile bu eğitime tek başına da verebilecektir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR ?
Vakıf ,Dernek ,STK çalışanları, Okullarda çalışan personeller ,Üniversite akademisyenleri , Gönüllü sivil toplum kuruluşları çalışanları, halk eğitim merkezlerinde verilecek eğitim ile ilgili eğitimler vermek isteyenler ,belediye ,kaymakamlıklar ve valiliklerde verilen eğitim konusu ile ilgilenen kişiler ve ayrıca eğitim konusu ile ilgilenen herkes eğitime katılım gösterebilir.

Eğitim Süresi: 60 Saattir.
Verilecek Sertifika: 
Üniversite Onaylı Sertifika Verilecektir.
EĞİTİM TARİHİ : Yeni dönem eğitim kayıtları başlamıştır. Eğitime erken başvuru ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.