EğitiminAmacı

 

 • Yaratıcıdramanın amacı, kişinin kendi bedenine, duygularına,düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçliolmasını sağlamaktır.

 • Yaratıcıdrama; katılımcıların kendi yaşantılarından yola çıkarakyaptıkları canlandırmaları ve etkinlikleri içeren bir lidereşliğinde gerçekleştirilen planlı ancak içinde doğaçlamalarbarındıran etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir.

 

EğitiminKazanımları

 • Yaratıcılıkve estetik gelişimi sağlama,

 • Eleştireldüşünme ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma,

 • Sosyalgelişim ve işbirliği içinde çalışma yeteneği kazandırma,

 • Kendinegüven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma,

 • Bireylerinhayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme.


 

İstihdamOlanakları

Mesleğinyeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Animasyondepartmanlarında,

 • ÇocukKulüplerinde

 • OrganizasyonŞirketlerinde

 • Tiyatrolarda

 • Eğitimve Danışmanlık merkezlerinde

 • Dernekve Kurs merkezlerinde

 • Özelokul öncesi kurumlarında çalışabilirler.YARATICIDRAMA EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

 • BireyselÖzellikler

 • BireyselÖzelliklerin Tanınması

 • BireylerArası İletişim ve Etkileşim

 • GruplarArası İletişim ve Etkileşim

 • DuyuÇalışmaları

 • YaratıcıDramanın Oyunla İlişkisi

 • RolOynama ve Doğaçlama Kavramları

 • YaratıcıDramanın Kuramsal Boyutu

 • YaratıcıDramanın Kuramsal Boyutu ile Atölye Çalışmaları Arasındakiİlişkiler

 • YaratıcıDramada Anılardan Yararlanma

 • YaratıcıDramanın Psikolojik Boyutu

 • EmpatiKurma ve Yaratıcı Drama Arasındaki İlişkiler

 • Resim,Fotoğraf, Müzik, Heykel vb. ile Yaratıcı Drama

 • YaratıcıDrama ve Öykü Arasındaki İlişkiler (Öyküden Dramaya)

 • YaratıcıDrama ve Şiir Arasındaki İlişkiler   (Şiirden Dramaya)

 • YaratıcıDrama ve Masal Arasındaki İlişkiler (Masaldan Dramaya)

 • YaratıcıDrama ve Toplumsal Sorunlar Arasındaki İlişkiler

 • Kitleİletişim Araçlarından Yaratıcı Dramaya

 • YaratıcıDrama Eğitim Programının Değerlendirilmesi

 • Önerive Gelecek için Beklentiler

 • BireyselÖzellikler Açısından Kendini DeğerlendirmeEğitimeKimler Katılabilir?

 • Özelders veren öğretmenler,

 • Yenimezun öğretmenler,

 • Eğitimsektöründe çalışmak isteyenler,

 • Dramaöğrenmek isteyenler,

 • Enaz orta öğretim kurumları mezunu olan yetişkinler katılabilir,

Eğitim Süresi:160 Saattir.
Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI “ Almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim  Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.