EĞİTİM TARİHİ:  KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

31 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı

 • Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.

 • En yakın eğitim dönemi Kasım-Aralık 2019 da gerçekleştirilecektir.

 • Eğitimi Online Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz .

 • İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.

 • Örgün Eğitimler İzmir’de yapılmaktadır

 • Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Adnan Menderes Üniversite Sertifikalı ” PROFESYONEL ÖĞRENCİ VE EBEVEYN KOÇLUĞU SERTİFİKASI “ almaya hak kazanacaktır.

 • Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47 / 0 531 912 84 13 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.

KOÇLUK STANDARTLARI BELİRLENMİŞBİR MESLEKTİR

29/6/2013– 28692 tarihli resmi gazetede duyurulmuştur;
Koç ulusal meslek standardı (standart kodu : 13UMS0318-6), sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Meslek Tanımı (MYK Meslek Tanımı)

Koç, ilgili yasal süreçler,kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Koç, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür. İstihdam Olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Devlet ve Özel Okullarda

 • Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde

 • Danışmanlık Merkezlerinde

 • Etüt Merkezlerinde

 • Halk Eğitim Merkezlerinde gerekliyeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

 

Eğitim sistemimizdeki yenilikler ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın genel özellikleri itibariyle öğrencilerimizle çalışırken öğretmenlik bilgi ve becerilerine ek olarak koçluk bilgi ve becerilerine de ihtiyaç duymaktayız. Bununla birlikte öğrencilerimizin farkındalığını arttırarak geleceğe daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirebiliriz.

Öğrenci ve ebeveyn koçluğu, öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak Hedeflerine odaklanan şimdi ve gelecekle ilgili süreç odaklı bir gelişim yolculuğudur. Öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki gelişim yolculuğuna profesyonel olarak koçluk yapmak isteyen bireyler, eğitimciler, danışmanlar, aileler ve kişisel gelişim profesyonelleri için düzenlenmiş bir programdır.

Ülkemizde de MYK tarafından standartları belirlenmiş bir meslek olarak kabul edilmiş olan koçluk, ülkemizde  her geçen gün biraz daha talep görmektedir. Bu mesleği yapabilmek için koçluk meslek standartlarının yer aldığı bir eğitime tabii olmakla birlikte geçerliliğe sahip bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN AMACI

 • Katılımcılara ‘’Öğrenci ve Ebeveyn Koçluğu’’nda bilgi ve beceri kazandırmak

 • Koçluk felsefesini kavrayıp meslek ve özel yaşamlarında pratik olarak uygulayabilme becerisi kazandırmak.

 • Öğrenciyi eğitim sistemi içinde tutacak ve yaşam başarısına ulaştıracak yöntemleri öğretmek.

 • Öğrencide değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilme becerisi kazandırmak

Eğitim İçeriği

1. BÖLÜM TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

 • Koçluk genel tanımı

 • Koçluk meslek standartları

 • Koçluk hizmeti ve faydaları

 • Koçun temel yeterlilikleri

 • Türkiye’de koçluk

 • Ulusal Meslek Standartları

 • Koçluk, danışmanlık, mentörlük ve terapi arasındaki farklar Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı kavramları

 • İd ,ego ve süper ego kavramları

 • Zihinsel hazırlık

 • Seans çerçeveleme Uyumu yakalama

-Fiziksel uyum yakalama

-Genel davranış kalıpları

-Kişiyi durduran davranış kalıpları

-Kişiyi ilerleten davranış kalıpları

– Kişinin özü, güçlü yönleri, iş becerileri

 • Empatik dinleme

 • Psikolojik oksijen verme

 • Kritik gedik

 • Güçlü sorular

 • Güçlü gözlemler

 • Güçlü ricalar

 • Koçluk sürecinde yapılandırma becerileri

 • Takdir etme becerisi

 • Geri bildirim verme becerisi ( Sandviç tekniği)

 • Kişiyi geliştirme

-Hedef

 • Plan

-Odaklanmış plan

-Hızlandırılmış plan

 • Taahhüt ve takip

2. BÖLÜM ÖĞRENCİ KOÇLUĞU TEMEL BİLGİLERİ

 • Öğrenci koçluğu nedir?

 • Öğrenci koçuna kimler ihtiyaç duyar?

 • Öğrenci koçluğunda temel beceriler

 • Öğrenmeyi öğrenme ve tekrar mekanizması

 • Beynimizi tanıyalım

 • Sağ-sol beyin testi uygulaması ve teorik anlatım

 • Bellek (Kısa süreli ve uzun süreli bellek yapısı) Hafıza teknikleri ve uygulama

 • Öğrenilmiş çaresizlik

 • Olumsuz inanç testi uygulanması ve değerlendirilmesi

 • Çoklu zekâ teorisi ve öğrenci koçluğunda kullanımı (envanter uygulama ve değerlendirme )

 • Temsil sistemleri (envanter uygulama ve değerlendirme )

 • Meslek seçimi envanteri ve değerlendirilmesi

 • İmajinasyon tekniği

 • Dikkat testi ve konsantrasyon arttırıcı teknikler

 • Nefes teknikleri

 • Test çözme teknikleri

 • Verimli ders çalışma

 • Not alma teknikleri

 • Hızlı okuma teknikleri ve uygulama

 • Hedef çalışması

 • Planlama ve zaman yöntemi

 • Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri

 • Sınav kaygısı envanteri uygulama ve değerlendirme

 • Sınav dönemi beslenme ve uyku düzeni

 • Düşünce şemaları

 • Motivasyon

 • NLP teknikleri

3. BÖLÜM EBEVEYN KOÇLUĞU TEKNİK BİLGİLERİ

 • Jenerasyon teorisi

 • Anne-baba tutumları(envanter uygulama ve değerlendirme )

 • Etkili anne-baba olmak

 • Okul başarısında ailenin rolü

 • Doğru ceza-ödül sistemi

 • Anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişim

 • Ebeveyn çocuk çatışmaları

 • Ebeveyne koçluk yapmak

 • Öğrenci koçluğu mesleğini adım adım hayata geçirmek

Eğitime Kimler Katılabilir? 

 • Öğrenci danışmanlığı/koçluğuhizmeti vermek isteyenler,

 • Öğrencilerle iletişiminigüçlendirmek isteyenler,

 • Eğitimciler, özel eğitmenler,

 • Kişisel gelişim konusundafarklılaşmak isteyen ve programa ilgi duyan lisans mezunu herkeskatılabilir.

Eğitim Süresi: 60 Saattir.
Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” PROFESYONEL ÖĞRENCİ VE EBEVEYN KOÇLUĞU SERTİFİKASI “ almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Materyali: Eğitim boyunca uygulanan tüm testler, eğitim içeriği, destekleyici videolar ve müzikler katılımcıya verilecektir.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
En yakın eğitim dönemi Kasım-Aralık 2019 da gerçekleştirilecektir.