Eğitimin Tanıtımı

Bu Eğitim; Hastane,muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren “HastaKabul Sekreteri” pozisyonunda çalışanya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

- Devlet hastanelerinde (sözleşmeli)
- Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli)
- Özel hastanelerde(kadrolu)
- Sağlık ocaklarında
- Aile hekimleri merkezlerinde
- Polikliniklerde
- Tıbbi laboratuvarlarda
- Diş hekimleri muayenehanelerinde,
- Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Eğitimin İçeriği

* Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi
* Hasta işlemleri
* Medikal bilgi sistemi
* Personel ve hasta bilgi sistemi
* Hasta Hakları
* Hasta Hakları ve Sorumlulukları
* Hasta Memnuniyeti
* Sağlık Hizmetlerinde İletişim
* Sağlıkta iletişim
* Toplumsal iletişim
* Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi
* Sağlık Hizmetleri
* Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları
* Diğer Sağlık Mensuplarının İş ve Görev Tanımı
* Hasta Kabul Personeli ve Hasta Kabul Süreci
* Hastane Organizasyonu
* Çalışan Hakları ve Güvenliği
* İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
* Mesleki Mevzuat ve Mobbing
* Meslek Etiği ve İlkeleri
* Anatomi ve Fizyoloji
* Vücudun temel yapısı
* Hareket sistemi
* Sinir sistemi
* Endokrin sistem
* Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan
* Dolaşım sistemi
* Solunum sistemi
* Sindirim sistemi
* Boşaltım sistemi
* Üreme sistemi
* İlk Yardım
* Temel ilk yardım bilgisi
* Hasta/ yaralı / olay yeri değerlendirme
* Temel yaşam desteği
* Kanamalar
* Yaralanmalar
* Isı dengesi bozuklukları
* Kırıklar
* Zehirlenmeler
* Diğer acil durumlar
* Taşımalar

Başvuru Şartı :
Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Eğitim Süresi: 360 Saattir.
Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” HASTA KABUL SEKRETERLİĞİ SERTİFİKASI ” Almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.