Eğitim ProgramınınAmacı

TransaksiyonelAnaliz (TA) Modeli, insanı anlamaya dair önemiyle dikkat çeken birmodeldir.

Bu modeli öğrenmek,farklı bakış açıları geliştirmeye, insan davranışını dahaiyi anlamaya,  yeni perspektifler kullanmaya,  kendinizianlamanız, kendinize dair yeni keşiflerde bulunmanız ve kendisınırlılıklarınızdan kurtulmanıza kapı açmaktadır.

Eğitim ProgramınınKapsamı

Transaksiyonel Analiz(TA) nedir ?

 • Tarihçesi, 

 • Temel sayıltılar

 • Temas iletisiihtiyacı

 • Zamanı yapılandırma

 • BENLİKDURUMLARI KAVRAMLARI:
  •Benlik durumu nedir?
  • Benlik durumutürleri: Ebeveyn,Çocuk ve Yetişkin,

    TRANSAKSİYONELANALİZ, BENLİK DURUMLARININ ETKİLEŞİMLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
  Paralel ve kesişen iletiler
  •Transaksiyon örnekleri
  • Sorunların kaynakları
  • Yaşampozisyonları
  • SenaryolarTRANSAKSİYONEL ANALİZUYGULAMA ALANLARI

Transaksiyonel Analiz,psikoterapi tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Kurucusu EricBerne’dir.

► TransaksiyonelAnaliz psikiyatristler, psikologlar, danışmanlar, kişisel gelişimuzmanları ve koçlar tarafından,

► Akademik alanda,teorik ve felsefi olarak, insanın psikolojik yapısını açıklamaktave yorumlamakta,

► Okullardaeğitimin daha verimli hale getirilmesinde, eğitim ve öğretiminkalitesinin yükseltilmesinde,

► Sosyalorganizasyonlarda başarıyı arttırmak için (Sanayi ve endüstrikuruluşlarında, hizmet sektöründe, ticari kuruluşlarda vb.),

► Yönetici velider eğitiminde,

► Self Terapi(Kendi kendini sağaltma) amacıyla kullanılabilir.


Eğitime KimlerKatılabilir: Doktorlar, psikiyatrihemşireleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, AileDanışmanları, İnsan Kaynakları Uzmanları, Yöneticiler ,SosyalHizmetler, Sosyologlar , Öğretmenler ve İlgili alanların 3. Ve 4.sınıf öğrencileri katılabilir.

EğitimSaati : 20Saattir.

Verilecek Sertifika: Eğitim programını tamamlayan katılımcılar Üniversite Sertifikalı ” TRANSAKSİYONEL ANALİZ (TA) YAKLAŞIMLARI SERTİFAKSI “ Almaya hak kazanacaktır.
Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.
Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.
Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.