TestlerinTanıtımı:

1.MODÜL :

T.A.T. (TEMATİKALGILAMA TESTİ)

 • Ölçtüğü Nitelik :Kişiliğindinamikleri

 • Ölçek Türü: Sözeltest. Bireysel olarak uygulanır.

 • Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

 • Uygulama Süresi :Zamansınırlaması yoktur.

 • Kapsamı :Projektifyaklaşımlı olan test ,üzerinde resimler bulunan 30 karttanoluşur.

 • Uygulanışı :Bireyinkartlardaki resimlerden hikaye oluşturması sağlanır.

 • Uygulayan Niteliği ve Eğitimi:Ölçeğin kullanımı ve yorumlanması için yakın denetimliözel eğitim gerekir.

 • Eğitim Saati :4o Saattir.


2.MODÜL :WECHSLER YETİŞKİNLERİÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WAIS-R)

 • Ölçtüğü Nitelik :ZekayıÖlçer

 • Ölçek Türü: Sözel veperformans testi. Bireysel olarak uygulanır.

 • Kimlere Uygulanabildiği:16yaş üstü bireylere

 • Uygulama Süresi :Yaklaşık60-70 dk.

 • Sözel alt testlerden biri,performans alt testlerinin tümü sürelidir.

 • KAPSAMI: Ölçek sözel veperformans becerilerini içeren 10 alt testten oluşur.

A) SÖZEL

 • 1.GENEL BİLGİ

 • 2.BENZERLİKLER

 • 3.ARİTMETİK

 • 4.YARGILAMA

 • 5.SAYI DİZİSİ

B) PERFORMANS

 • 1.RESİM TAMAMLAMA

 • 2.RESİM DÜZENLEME

 • 3.KÜPLERLE DESEN

 • 4.PARÇA BİRLEŞTİRME

 • 5.ŞİFRE


 • Materyali: Özel testçantası içinde; Yönerge, sorular ve normları içeren test elkitabı soru ve yanıt formu, çeşitli resim kartları, küpbloklar.

 • Uygulayıcının Niteliği VeEğitimi: Ölçeğin kullanımı için dikkatlice denetlenen özeleğitim gereklidir.

 • Eğitim Süresi :20 Saat

3. MODÜL : MMPI (MİNNESOTAÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)

 • Ölçtüğü Nitelik:Kişilik ve kişilik nitelikleri.

 • Ölçek Türü: Kağıt-kalemtesti. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

 • Kimlere Uygulanabildiği:16yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır.

 • Uygulama Süresi: Zamansınırlaması yok.1,5-2 saatte uygulanabilir.

 • Kapsamı: Envanterin,sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel,dini, politik ve sosyal tutumlar,eğitimsel,ailevi ve evliliksorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyiamaçlayan 566 maddesi ,10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır.


A) Klinik Alt Testler:

 • 1.HİPOKONDRİ

 • 2.DEPRESYON

 • 3.HISTERİ

 • 4.PSİKOPATİK SAPMA

 • 5.MASKULINITE FEMNİTE

 • 6.PARANOYA

 • 7.PSİKASTENİ

 • 8.ŞİZOFRENİ

 • 9.HİPOMONİ

 • 10.SOSYAL İÇEDÖNÜKLÜK


B) Geçerlik Alt Testleri:

 • L_(YANLEN) ALT TESTİ

 • F_TESTİ

 • K_TESTİ

 • Materyali: Soru formu,yanıt kâğıdı, profil kağıdı ve yanıt anahtarı.

 • Uygulayıcının Niteliği:Envanterin uygulanması için değil, ancak puanların yorumlanmasıiçin yakın denetimli özel eğitim gerekir.

 • Eğitim Süresi : 4o Saat

4. MODÜL :

1. KKM (KISA KOGNİTİF MUAYENE)

 • Ölçtüğü Nitelik:Bilişsel işlevler (Sözel bellek, dikkat algı.

 • Ölçek Türü:Soru-Cevap(Bireysel olarak uygulanır)

 • Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere uygulanır.

 • Uygulama Süresi :10 dk

 • Kapsamı :28 itemdenoluşan, kognitif kaybı test eden bir ölçektir.

 • Materyali :28 maddelikform,kalem,silgi.

2.BECK DEPRESYON ENVANTERİ

 • Ölçtüğü Nitelik:Depresyonda görülen bilişsel, duygusal ve güdüsel olanlardaortaya çıkan belirtiler.

 • Ölçek Türü: Kâğıt-Kalemtesti. Grup olarak uygulanabilir.

 • Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

 • Uygulama Süresi: Zamansınırlamsı yoktur. Yaklaşık 10-15 dk.

 • Kapsamı :Envanter toplam21 maddeden oluşur.

 • Materyali: Soru formu,yanıt formu.

 • Uygulanışı: Bireyinkendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması kolay birenvanterdir.

3.BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

 • Ölçtüğü Nitelik:Subjektif anksiyete ve somatik belirtiler kaygı düzeyi.

 • Ölçek Türü: Kalem-kağıttesti. Grup olarak uygulanabilir.

 • Kimlere Uygulanabildiği:Genç ve yetişkinlere.

 • Uygulama Süresi: Zamansınırlaması yok. Yaklaşık 15 dk.

 • Kapsamı :Kaygı düzeyiniölçen 21 maddeden oluşan bir ölçektir.

 • Materyali: Soru formu,yanıt kağıdı.

4.HAMILTON DEPRESYON DEĞERLENDİRMEÖLÇEĞİ ( HAMILTON D.Ö)

 • Ölçtüğü Nitelik :Depresifbozuklukların şiddeti ve belirtileri.

 • Ölçek Türü: Kâğıtkalem testi. Bireysel olarak uygulanır.

 • Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

 • Kapsamı :Ölçek 21depresif belirtinin şiddetini 3 ile 5 arasında değişen skaladadeğerlendirir.

 • Materyali :Soru formu

5.SCL-90 (RUHSAL BELİRTİ TARAMALİSTESİ)

 • Ölçtüğü nitelik:Psikolojik sıkıntı belirtileri.

 • Ölçe türü :Kağıt-kalemtesti grup olarak da uygulanabilir.

 • Kimlere uygulanabildiği:Yetişkinlere

 • Uygulama süresi: Zamansınırlaması yok. Yaklaşık 20.30 dk

 • Kapsamı: Kendini anlatmanenvanteri olarak kullanılan ölçek, 90 maddeden ve 10 alt testtenoluşur.


Alt testler:SOMATİZASYON

 • OBSESİF-KOMPULSİF

 • KİŞİLER ARASI DUYARLILIK

 • DEPRESYON

 • KAYGI

 • ÖFKE-DÜŞMANLIK

 • FOBİK ANKSİYETE

 • PARANOİD DÜŞÜNCE

 • PSİKOTİZM

 • EK MADDELER

Uygulanışı :Bireyin kendikendine yanıtlayabileceği uygulanması kolay bir ölçektir.


6.BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ(BENTON URT)

 • Ölçtüğü Nitelik :GörselBellek

 • Ölçek Türü: Performanstesti Bireysel olarak uygulanır.

 • Kimlere Uygulanabilir :8yaş üstü bireylere

 • Uygulama Süresi :15 dk

 • Kapsamı :Testin 2 formuvardır.

 • 1:Desen_Bu formun C,D ve Eformları vardır.

 • 2:Seçme_Bu formun F ve G formlarıvardır.

 • Materyali C,D, E-Formları için10’ar kart.

 • Eğitim Süresi : 10 Saat

Eğitime Kimler Katılabilir:

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ,Aile Danışmanları , Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilirler.

Eğitim Saati : 120 Saattir (Eğitim paket olarak ta alınabilir , modül olarakta alınabilir ön başvurunuzda belirtmenizi rica ederiz).

Verilecek Sertifika: Eğitim programı tamamlandıktan sonra sınav yapılacaktır başarılı olan katılımcılara Üniversite Sertifikalı ” YETİŞKİN DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI SERTİFİKASI “ Almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Takvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.

Eğitim Ücreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.