Eğitim Tarihi: KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

30 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı 

Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim şeklinde Gerçekleştirilecektir. 

Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Eğitimi Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Takip Edebilirsiniz.

İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47  / 0 531 912 84 13 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.


Eğitim Programının Amacı :

· Dil ve Konuşma Bozuklukları tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olma,
· Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olma,
· Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine sağaltım ve eğitimi yapabilme,
· Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine becerisine ve yetkinliğine sahip olma,
· Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilen meslek elemanı yetiştirmektir.

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ ALAN EĞİTİMCİNİN KAZANDIĞI BİLGİ, BECERİ ve YETERLİLİKLER

· Dil ve Konuşma Bozukluklarını tanılayabilir
· Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireyleri ve ailelerini destekler
· Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireylere sağaltım yapabilir
· Ses iletim ve Ses Bilgi Bozukluklarında Sağaltım yapabilir.
· Akıcı Konuşma Bozukluklarında sağaltım yapabilir.
· Ses Bozukluklarının Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
· Gelişimsel Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
· Edinilmiş Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
· Dil ve Konuşma Bozuklarını bilimsel ölçütlerle değerlendirebilir.
· Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve araştırma sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirir.
· Mesleğin gerektirdiği etik kurallara karşı duyarlı olur.
· Dil ve Konuşma güçlüğüne sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

I.MODÜL KONUŞMA BOZUKLUKLARI
Konuşmanın Tanımı
Konuşmanın Niteliği
Konuşmanın Fiziksel Yönü
Konuşmanın Fizyolojik Yönü
Birinci Küme Organlar
İkinci Küme Organlar
Üçüncü Küme Organlar
Dördüncü Küme Organlar
Konuşmanın Psikolojik Yönü
Konuşmanın Sosyal Yönü
Konuşma Gelişimi
Konuşma Gelişimini Etkileyen Etmenler
Çocukta Konuşma Gelişimi
Konuşma Sesinin Üretimi Ve Konuşma Dilimizin Sesleri
Konuşma Sesinin Üretimi
Konuşma Dilimizin Sesleri

II. MODÜL KONUŞMA BOZUKLUĞU
Genel kavramlar ,Terimler ve Tanımlar
Konuşma Özür Türleri
Konuşma Özrünün Etkisi
Konuşma Özrünün Bireysel Etkisi
Konuşma Özrünün Toplumsal Etkisi
Konuşma Özrünün Nedenleri
Yapısal Nedenler
Görevsel Nedenler
Ruhsal Nedenler
Konuşma Özürlü Bireyi Tanıma
Bilgi Toplama
Bilgileri Bir Araya Getirme
Tanı, Prognoz Ve Sağaltım

III. MODÜL GECİKMİŞ KONUŞMA
Tanım
Belirtiler
Gecikmiş Konuşmanın Nedenleri
Zeka Geriliği
Sağlık Durumu
İşitme Kaybı
Devimsel Uyum Güçlüğü
Duygusal Çatışma
Aile-Çevre Koşulları
Gecikmiş Konuşmanın Düzeltilmesi
Tanılama
Sağaltım
Gecikmiş Konuşmanın Okulla İlgisi Ve Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler
Ana Babaya Düşen Görevler

IV. MODÜL EKLEMLEME BOZUKLUĞU
Tanım
Eklemleme
Eklemleme Bozukluğu
Belirtileri
Türleri
Sesin Düşürülmesi Ya Da Atlanması
Ses Eklenmesi
Sesin Değiştirilmesi
Sesin Bozulması
Nedenleri
Örgensel Nedenler
Görevsel Nedenler
Özrün Düzeltilmesi
Tanılama
Sözlü-Nesneli Eklemleme Testleri
Resimli Eklemleme Testleri
Yazılı Eklemleme Testleri
Eklemleme Testi Kayıt Çizelgesi
Nedenleri Bulma
Yapısal Bozuklukların Bakısı (Muayenesi)
Zihin Gücü Yoklaması
Sesçil (Fonetik) Ayırım Gücü
Sağaltım Etkinlikleri Ve Aşamaları
Nedenlerin Ortadan Kaldırılması
Özrün Farkına Vardırma
Bireysel Çalışma Örnekleri
Grup Çalışma Örnekleri
Özürlü Seslerin Düzeltilmesi
İşitme Eğitimi
Soyutlama
Uyarım
Benzetişim
Ayırt Etme
Düzeltilen Sesin Konuşmada Kullanılır Hale Getirilmesi
Sağaltımın Sona Erdirilmesi Ve İzleme
Anne Babaya Düşen Görevler
İyi Örnek

V.MODÜL SES BOZUKLUKLARI
Ses Kavramı
Tanım
Ses Bozukluğu
Ses Bozukluğunu Belirtileri
Ses Bozukluğunun Türleri
Ses Bozukluğu Nedenler
Örgensel Nedenler
Görevsel Nedenler
Ses Bozukluğunu Problemin Düzeltilmesi
Tanılama Sağaltım Etkinlikleri ve Aşamaları
Ana babaya düşen görevler
İyi Örnek

VI. MODÜL RİTİM BOZUKLUKLARI
Tanım
Belirti ve Türler
Niteliği Ve Nedenler
Kekemelik Yapısal Nedenli Bir Bozukluktur
Kekemelik Öğrenilmiş Bir Davranıştır
Kekemelik Bir Kişilik Bozukluğudur
Bir Direniş (Perseverasyon) Belirtisi Olarak Kekemelik
Kekemelik Bozukluğunun Düzeltilmesi
Tanılama Ve Sağaltım
Birinci Dönem Kekemeliğinde
İkinci Dönem Kekemeliğinde
Ana Babaya düşen Görevler
İyi Örnek

VII. MODÜL İŞİTME ENGELİ
İşitmenin Tanımı
İşitme Organı Kulak
İşitmenin Ölçülmesi
Pratik İşitme Duyarlığı Yoklamaları
İşitme Engeli Tanım Ve Sınıflandırma
İşitme Engelinin Nedenleri
İşitme Eğitimi
Konuşma Öğretimi

VIII. MODÜL DİĞER KONUŞMA BOZUKLUKLARI
Dudak ve Damak Yarıklığı
Tanım Belirti ve Türler
Okulla İlgisi
Diğer Konuşma Bozukluklarının Nedenleri
Düzeltme
Sınıf Öğretmenine düşen Görevler
Beyin Özürü ,Tanım ,Belirti ve Türler
Okulla İlgisi
Konuşma Özürü
Düzeltme
Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler
Yabancı Dil ve Bölgesel Konuşma Ayrılıkları
Tanım Ve Belirtileri
Okulla İlgisi
B Kümesi Konuşma Özürleri
Duruş Özürleri
Jest Özürleri
Mimik Özürleri
Okulla İlgisi

X. MODÜL KONUŞMA ÖZÜRÜ UZMANI
Kişilik Özellikleri
Meslek Kurallarına Bağlılık
Mesleki Yetişim (Formasyon)

XI. MODÜL DÜZELTME VE GELİŞTİRME ALIŞTIRMALARI
Alıştırmalar
Gevşetme Alıştırmaları
Dil Alıştırmaları
Dudak Alıştırmaları
Çene Alıştırmaları
Damak Alıştırmaları
Oyunlar
Tekerlemeler
Maniler

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
Okul Öncesi Öğretmenliği
Ana Okulu Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Sınıf Öğretmenliği
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Dilbilim
Müzikoloji / Şan
Müzik öğretmenliği
Tıp Doktoru
Fizyoterapi
Psikoloji
Sosyoloji
Sosyal Hizmet uzmanı

Eğitim Süresi : 40 Saattir
Verilecek Sertifika : 
Üniversite Onaylı Sertifika Verilecektir.