“DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU SERTİFİKASI’’

EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ: 4 NİSAN  2022
Verilecek Sertifika : “DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU SERTİFİKASI’’

Üniversite Onaylı Sertifika Verilecektir. Düzenlenen sertifikalar E- Devlet sistemi üzerinden sorgulama ve doğrulama yapılma imkânı sunmaktadır.

32 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı ile yılın son indirimli ücret kampanyası ile kaçırmayın! Sınırlı sayıda kontenjanımız vardır.

ERKEN KAYIT İNDİRİMİNİ KAÇIRMAYIN !

•Eğitim Yeri: Eğitimi Zoom üzerinden canlı ders şeklinde gerçekleşecektir.
•Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47 / 0 531 912 84 13 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.

Eğitim Programının Amacı:
• Dil ve Konuşma Bozuklukları tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olma,
• Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olma,
• Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine sağaltım ve eğitimi yapabilme,
• Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine becerisine ve yetkinliğine sahip olma,
• Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilen meslek elemanı yetiştirmektir.

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ ALAN EĞİTİMCİNİN KAZANDIĞI BİLGİ, BECERİ ve YETERLİLİKLER
• Dil ve Konuşma Bozukluklarını tanılayabilir
• Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireyleri ve ailelerini destekler
• Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireylere rehabilitasyon yapabilir
• Ses iletim ve Ses Bilgi Bozukluklarında rehabilitasyon yapabilir.
• Akıcı Konuşma Bozukluklarında rehabilitasyon yapabilir.
• Ses Bozukluklarının Bozukluklarında rehabilitasyon yapabilir.
• Gelişimsel Dil Bozukluklarında rehabilitasyon yapabilir.
• Edinilmiş Dil Bozukluklarında rehabilitasyon yapabilir.
• Dil ve Konuşma Bozuklarını bilimsel ölçütlerle değerlendirebilir.
• Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve araştırma sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirir.
• Mesleğin gerektirdiği etik kurallara karşı duyarlı olur.
• Dil ve Konuşma güçlüğüne sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

I.MODÜL KONUŞMA BOZUKLUKLARI
•Konuşmanın Tanımı
•Konuşmanın Niteliği
•Konuşmanın Fiziksel Yönü
•Konuşmanın Fizyolojik Yönü
•Birinci Küme Organlar
•İkinci Küme Organlar
•Üçüncü Küme Organlar
•Dördüncü Küme Organlar
•Konuşmanın Psikolojik Yönü
•Konuşmanın Sosyal Yönü
•Konuşma Gelişimi
•Konuşma Gelişimini Etkileyen Etmenler
•Çocukta Konuşma Gelişimi
•Konuşma Sesinin Üretimi Ve Konuşma Dilimizin Sesleri
•Konuşma Sesinin Üretimi
•Konuşma Dilimizin Sesleri

II. MODÜL KONUŞMA BOZUKLUĞU
•Genel kavramlar, Terimler ve Tanımlar
•Konuşma bozukluğu Türleri
•Konuşma Bozukluğunun Etkisi
•Konuşma Bozukluğunun Bireysel Etkisi
•Konuşma Bozukluğunun Toplumsal Etkisi
•Konuşma Bozukluğunun Nedenleri
•Yapısal Nedenler
•Görevsel Nedenler
•Ruhsal Nedenler
•Konuşma Bozukluğu Olan Bireyi Tanıma
•Bilgi Toplama
•Bilgileri Bir Araya Getirme
•Tanı, Prognoz Ve Rehabilitasyon

III. MODÜL GECİKMİŞ KONUŞMA
•Tanım
•Belirtiler
•Gecikmiş Konuşmanın Nedenleri
•Zekâ Geriliği
•Sağlık Durumu
•İşitme Kaybı
•Devimsel Uyum Güçlüğü
•Duygusal Çatışma
•Aile-Çevre Koşulları
•Gecikmiş Konuşmanın Düzeltilmesi
•Tanılama
•Rehabilitasyon
•Gecikmiş Konuşmanın Okulla İlgisi Ve Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler
•Ana Babaya Düşen Görevler

IV. MODÜL EKLEMLEME BOZUKLUĞU
•Tanım
•Eklemleme
•Eklemleme Bozukluğu
•Belirtileri
•Türleri
•Sesin Düşürülmesi Ya Da Atlanması
•Ses Eklenmesi
•Sesin Değiştirilmesi
•Sesin Bozulması
•Nedenleri
•Örgensel Nedenler
•Görevsel Nedenler
•Özrün Düzeltilmesi
•Tanılama
•Sözlü-Nesneli Eklemleme Testleri
•Resimli Eklemleme Testleri
•Yazılı Eklemleme Testleri
•Eklemleme Testi Kayıt Çizelgesi
•Nedenleri Bulma
•Yapısal Bozuklukların Bakısı (Muayenesi)
•Zihin Gücü Yoklaması
•Sesçil (Fonetik) Ayırım Gücü
•Sağaltım Etkinlikleri Ve Aşamaları
•Nedenlerin Ortadan Kaldırılması
•Özrün Farkına Vardırma
•Bireysel Çalışma Örnekleri
•Grup Çalışma Örnekleri
•Özürlü Seslerin Düzeltilmesi
•İşitme Eğitimi
•Soyutlama
•Uyarım
•Benzetişim
•Ayırt Etme
•Düzeltilen Sesin Konuşmada Kullanılır Hale Getirilmesi
•Rehabilitasyonun Sona Erdirilmesi Ve İzleme
•Anne Babaya Düşen Görevler
•İyi Örnek

V.MODÜL SES BOZUKLUKLARI
•Ses Kavramı
•Tanım
•Ses Bozukluğu
•Ses Bozukluğunu Belirtileri
•Ses Bozukluğunun Türleri
•Ses Bozukluğu Nedenler
•Örgensel Nedenler
•Görevsel Nedenler
•Ses Bozukluğunu Problemin Düzeltilmesi
•Tanılama Rehabilitasyon Etkinlikleri ve Aşamaları
•Ana babaya düşen görevler
•İyi Örnek

VI. MODÜL RİTİM BOZUKLUKLARI
•Tanım
•Belirti ve Türler
•Niteliği Ve Nedenler
•Kekemelik Yapısal Nedenli Bir Bozukluktur
•Kekemelik Öğrenilmiş Bir Davranıştır
•Bir Direniş (Perseverasyon) Belirtisi Olarak Kekemelik
•Kekemelik Bozukluğunun Düzeltilmesi
•Tanılama Ve Rehabilitasyon

VII. MODÜL İŞİTME ENGELİ
•İşitmenin Tanımı
•İşitme Organı Kulak
•İşitmenin Ölçülmesi
•Pratik İşitme Duyarlığı Yoklamaları
•İşitme Engeli Tanım Ve Sınıflandırma
•İşitme Engelinin Nedenleri
•İşitme Eğitimi
•Konuşma Öğretimi

VIII. MODÜL DİĞER KONUŞMA BOZUKLUKLARI
•Dudak ve Damak Yarıklığı
•Tanım Belirti ve Türler
•Okulla İlgisi
•Diğer Konuşma Bozukluklarının Nedenleri
•Düzeltme
•Sınıf Öğretmenine düşen Görevler
•Konuşma Bozukluğu
•Düzeltme
•Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler
•Yabancı Dil ve Bölgesel Konuşma Ayrılıkları
•Tanım Ve Belirtileri
•Okulla İlgisi
•B Kümesi Konuşma Bozuklukları
•Duruş Bozuklukları
•Jest Bozuklukları
•Mimik Bozuklukları
•Okulla İlgisi

X.MODÜL DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
•Dil Ve Konuşma Terapisti Kimdir?
•Mesleki Özellikler Nelerdir?
•Mesleki Etik Kurallar Nelerdir?
•Dil Ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?

XI. MODÜL DÜZELTME VE GELİŞTİRME ALIŞTIRMALARI
•Alıştırmalar
•Gevşetme Alıştırmaları
•Dil Alıştırmaları
•Dudak Alıştırmaları
•Çene Alıştırmaları
•Damak Alıştırmaları
•Oyunlar
•Tekerlemeler
•Maniler

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
•Okul Öncesi Öğretmenliği
•Ana Okulu Öğretmenliği
•Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
•Sınıf Öğretmenliği
•İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
•Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
•Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
•Türk Dili ve Edebiyatı
•Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
•Türkçe Öğretmenliği
•Dilbilim
•Müzikoloji / Şan
•Müzik öğretmenliği
•Tıp Doktoru
•Fizyoterapi
•Psikoloji
•Sosyoloji
•Sosyal Hizmet uzmanı

Eğitim Süresi: 120 saattir.
Eğitim Kaynakları
•Dijital ders materyalleri, sunum notları, uygulama yönergeleri, kılavuzlar, ölçeler, etkinlikler ve pratik uygulama araçları kullanılarak yürütülecektir.

Sınav Formatı
Eğitim sonunda sınav uygulanacaktır, sınav çoktan seçmelidir (test formatında).

Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgi Ve Eğitime Ön Başvuru Göndermek İçin Lütfen Aşağıdaki Linki Tıklayınız:
https://www.yetkinaile.net/Egitimlerimiz/14/DIL-VE-KONUSMA-BOZUKLUKLARI-EGITIM-PROGRAMI