Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi(WISC-R) Uygulayıcı Eğitimi


Programın TanıtımıWISC-R,araştırmalarda ve zekâ ölçümlerinde en sık kullanılanaraçlardan biridir. Alt-testlerinde farklı yetenek alanlarındanörnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliğipsikometrik özelliklerinin doyuruculuğu, bu ölçeğin sadeceülkemizde dünya genelinde tercih edilmesini sağlamaktadır.Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliğiyapılmış en önemli zekâ testlerinden birisi olan WISC-R testi6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerinzekâ bölümlerinin belirlenmesini sağlar.


Eğitimin Amacı


Bu eğitimin amacı, katılımcılarınWISC-R zekâ testinin içeriği, uygulaması, bulgularıdeğerlendirmesi, yorumlaması ve raporlaştırmaları hakkındayeterlik sahibi olmalarını sağlamaktır.


Eğitim Programı


1. Wisc-R Zekâ Testinin Tanıtılması

2. Wisc-R Zekâ Testi Alt-ÖlçeklerininTanıtılması

3. Wisc-R Zekâ Testi MateryallerininTanıtılması

4. Wisc-R Zekâ Testi Puanlaması

5. Wisc-R Zekâ Testi Uygulaması

6. Wisc-R Zekâ Testi BulgularınınYorumlanması

7. Wisc-R Zekâ Testi BulgularınınRaporlaştırılması

Eğitime KimlerKatılabilir?

Psikologlar, PsikolojikDanışmanlar, Aile Danışmanlığı Sertifikası olanlar,Psikiyatri Hemşireleri , Rehber Öğretmenler ,Sosyal Hizmetler veilgili bölümlerinin 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

EğitimSaati : 20Saattir.

VerilecekSertifika:Eğitim programı tamamlandıktan sonra sınav yapılacaktırbaşarılı olan katılımcılar Üniversite Sertifikalı Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi(WISC-R) Uygulayıcı Sertifikası “ Almayahak kazanacaktır.

EğitimTakvimi: Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erkenbaşvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi ricaederiz.

EğitimÜcreti İçin : 0 533 161 33 47 numaramızdan arayarak bilgialmanızı rica ederiz.

Eğitim ÖrgünVe UzaktanEğitimŞeklinde Gerçekleştirilecektir.